Các tập thể, cá nhân thanh niên xung phong được phong tặng danh hiệu anh hùng

Đăng lúc: 10-08-2017 9:20 Sáng - Đã xem: 139

Có 43 tập thể, 40 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân hay Anh hùng Lao động

1 3 4 5