Về muộn

Đăng lúc: 07-09-2017 9:55 Sáng - Đã xem: 19

Liệt sỹ Võ Thị Hồng Láng, Tiểu đội trưởng, đại đội Nguyễn Việt Khái II, Liên đội 1 – TNXP tuyến đường 1C được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số: 1842 /QĐ – CTN ngày 05/12/2007

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Phan Văn Be: “Chúng ta thà hy sinh chứ không để thương binh rơi vào tay giặc”

Đăng lúc: 07-09-2017 9:44 Sáng - Đã xem: 12

Liệt sỹ Phan Văn Be (Phan Tấn Thành), Chính trị viên phó Đội TNXP Nguyễn Việt Khái 1 – Cà Mau được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số: 212/QĐ – CTN ngày 22/02/2010

Tà Bô Cương – người trinh sát tài ba của Đoàn H50

Đăng lúc: 07-09-2017 9:36 Sáng - Đã xem: 14

Liệt sỹ Tà Bô Cương (Mai Văn Cương), Trung đội trường, Đoàn vận tải H50, Khu 6 (Cực Nam Trung bộ) được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định 23/7/1997

Nguyễn Thị Hồng Mùi vì nhân dân quên mình, vì đồng đội hi sinh

Đăng lúc: 07-09-2017 9:18 Sáng - Đã xem: 19

Liệt sỹ Nguyễn Thị Hồng Mùi, Đội 895 – N89 TNXP tỉnh Thái Bình, được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 803/QĐ-CTN ngày 25/4/2013

Liệt sĩ Lê Trung Kiên lập công vẻ vang, hy sinh anh dũng

Đăng lúc: 07-09-2017 9:10 Sáng - Đã xem: 14

Liệt sỹ Lê Văn Đực (Lê Trung Kiên), Tiểu đội trưởng của Liên đội 9, Đội 2012, Tổng đội TNXP Giải phóng miền Nam được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 212/QĐ – CTN ngày 22/02/2010

Sẵn sàng hy sinh bảo vệ thương binh 

Đăng lúc: 07-09-2017 9:04 Sáng - Đã xem: 14

Liệt sỹ Phạm Thị Mãnh, Tiểu đội trưởng Đội TNXP 1265, Tổng đội TNXP Giải phóng miền Nam được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 212/ QĐ – CTN ngày 22/02/2010

Người con gái quê hương “Trung dũng, kiên cường toàn dân đánh giặc”

Đăng lúc: 07-09-2017 8:57 Sáng - Đã xem: 14

Liệt sỹ Võ Thị Rậm, đội viên Đội TNXP 2311 Hoàng Lệ Kha, được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 212/ QĐ – CTN ngày 22/02/2010

Sáng mãi tên anh – liệt sĩ Lê Hùng Minh

Đăng lúc: 07-09-2017 8:38 Sáng - Đã xem: 10

Liệt sỹ Lê Văn Gieo (Lê Hùng Minh), Trung đội trưởng Đội TNXP 198, Tổng đội TNXP Giải phóng miền Nam được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 212/QĐ – CTN ngày 22/02/2010

Không để thương binh chảy máu hai lần

Đăng lúc: 07-09-2017 8:24 Sáng - Đã xem: 14

Liệt sỹ Võ Thị Rậm, đội viên Đội TNXP 2311 Hoàng Lệ Kha, được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 212/ QĐ – CTN ngày 22/02/2010

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trịnh Duy Hoàng quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ thương binh

Đăng lúc: 07-09-2017 8:15 Sáng - Đã xem: 16

Liệt sỹ Trịnh Duy Hoàng, Chi đội phó Đội TNXP 2311 Hoàng Lê Kha, được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 212/ QĐ – CTN ngày 22/02/2010

1 2 3 4