Tọa đàm và tặng quà cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn ở Thanh Hóa

  • Tọa đàm và tặng quà cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn ở Thanh Hóa 1