Loại văn bảnSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lực văn bảnDownload
Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH27/09/2013Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp Download
Quyết định1237/QĐ-TTg23/07/2013 Phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theoCòn Download
Thông tư09/2013/TT-BXD01/07/2013Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Còn Download
Nghị định56/2013/NĐ-CP22/05/2013Quy định chi tiết và hướng dẫn về đối tượng, chế độ ưu đãi, hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Download
Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH15/05/2013Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân Download
Nghị định75/2012/NĐ-CP03/10/2012Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại Download
Nghi định76/2012/NĐ-CP03/10/2012Quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáoCòn Download
Văn bản hợp nhất30/07/2012Quy định về ưu đãi người có công với cách mạngCòn Download
Pháp lệnh04/2012/UBTVQH1316/07/2012Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạngCòn Download
Thông tư05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC04/05/2012Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên chức công an theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTG ngày 09/11/2011 của Thủ tướng chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm - Pu - Chi - a, giúp bạn Lào sau ngày 39 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Còn Download
1 2 3 4 7