SốTiêu đềNhà xuất bảnGiới thiệuNgày xuất bản
137

Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 137 (tháng 11+ 10/2021)

Cơ quan TW Hội Cựu TNXP Việt Nam In màu, 48 trang2022-01-13
136

Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 136 (tháng 9+ 10/2021)

Cơ quan TW Hội Cựu TNXP Việt NamIn màu, 48 trang2021-11-04
135

Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 135 (tháng 7+ 8/2021)

Cơ quan TW Hội Cựu TNXP Việt NamIn màu, 48 trang2021-08-30
134

Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 134 (tháng 5+ 6/2021)

Cơ quan Tw Hội Cựu TNXP Việt NamSố chào mừng 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021), thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 2021-07-02
133

Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 133 (tháng 3+ 4/2021)

Cơ quan Tw Hội Cựu TNXP Việt NamSố chào mừng 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ TNXP (28/3/1951 - 28/3/2021), 90 năm thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2021)2021-05-04
132

Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 132 (tháng 1+ 2/2021)

Cơ quan TW Hội Cựu TNXP Việt NamSố đặc biệt có 68 trang2021-02-02
131

Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 131 (tháng 11+12/2020)

Cơ quan TW Hội Cựu TNXP Việt NamSố 131 có 36 bài2021-01-12
130

Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 130 (tháng 9+10/2020)

Cơ quan TW Hội Cựu TNXP Việt NamBản tin số này có 51 tin bài...2020-11-14
129

Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 129 (Tháng 7+8/2020)

Cơ quan TW Hội Cựu TNXP Việt NamSố 129 tập trung giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam ở Trung ương và địa phương; in tại Công ty TNHH In Khoa học Công nghệ mới 2020-09-11
128

Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 128 (Tháng 5+6/2020)

Cơ quan TW Hội Cựu TNXP Việt NamSố 128 là số đặc biệt in màu, có 62 trang, đăng toàn văn Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 28/5/20202020-07-01