Người con gái quê hương “Trung dũng, kiên cường toàn dân đánh giặc”

Đăng lúc: 07-09-2017 8:57 Sáng - Đã xem: 76

Liệt sỹ Võ Thị Rậm, đội viên Đội TNXP 2311 Hoàng Lệ Kha, được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 212/ QĐ – CTN ngày 22/02/2010

Sáng mãi tên anh – liệt sĩ Lê Hùng Minh

Đăng lúc: 07-09-2017 8:38 Sáng - Đã xem: 70

Liệt sỹ Lê Văn Gieo (Lê Hùng Minh), Trung đội trưởng Đội TNXP 198, Tổng đội TNXP Giải phóng miền Nam được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 212/QĐ – CTN ngày 22/02/2010

Không để thương binh chảy máu hai lần

Đăng lúc: 07-09-2017 8:24 Sáng - Đã xem: 67

Liệt sỹ Võ Thị Rậm, đội viên Đội TNXP 2311 Hoàng Lệ Kha, được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 212/ QĐ – CTN ngày 22/02/2010

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trịnh Duy Hoàng quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ thương binh

Đăng lúc: 07-09-2017 8:15 Sáng - Đã xem: 86

Liệt sỹ Trịnh Duy Hoàng, Chi đội phó Đội TNXP 2311 Hoàng Lê Kha, được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 212/ QĐ – CTN ngày 22/02/2010

Liệt sỹ Ngô Văn Hà, Đội TNXP N297 Đề Thám Bắc Giang, Đoàn 559 sống mãi trên đỉnh Trường Sơn hùng vĩ

Đăng lúc: 06-09-2017 2:52 Chiều - Đã xem: 88

Liệt sỹ Ngô Văn Hả, nguyên Tiểu đội trưởng Đội TNXP N297, Tiểu đoàn 193, Trung đoàn 217, Sư đoàn 473, Đoàn 559, được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 212 / QĐ - CTN ngày 23 tháng 2 năm 2010

Người bí thư quả cảm trên cung đường lửa Đông Trường Sơn

Đăng lúc: 06-09-2017 2:38 Chiều - Đã xem: 71

Liệt sỹ Hoàng Lộc, Đại đội 343, Đội Thanh niên xung phong 37 được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 900/QĐ-CTN ngày 23/7/2009

Đoàn Thị Liên, hết lòng vì đồng đội dũng cảm hy sinh

Đăng lúc: 06-09-2017 2:29 Chiều - Đã xem: 368

Liệt sỹ Đoàn Thị Liên, Thanh niên xung phong Đội 112 Tổng Đội Thanh niên xung phong Giải phóng miền Nam được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 161 / KT/CTN ngày 28/4/2000

Đèo Pa kha mang tên đèo “chị Nhạ”

Đăng lúc: 06-09-2017 2:17 Chiều - Đã xem: 76

Liệt sỹ Nguyễn Thị Nhạ, Đội Thanh niên xung phong 25 Hà Nam được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 101/LCT ngày 06/11/1978

Liệt sĩ Nguyễn Thị Vân Liệu kiên cường, sáng tạo phá bom nổ chậm

Đăng lúc: 06-09-2017 1:56 Chiều - Đã xem: 91

Liệt sỹ Nguyễn Thị Vân Liệu, Đội Thanh niên xung phong 25 Hà Nam được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 288/KT/CTN ngày 10/4/2001

Nguyễn Thị Nậy người chị cả trên đèo Đá Đẽo

Đăng lúc: 05-09-2017 9:14 Chiều - Đã xem: 125

Nguyễn Thị Nậy, C732 Đội Thanh niên xung phong 73 Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Quảng Bình được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 1092/QĐ-CTN 26/7/2012

1 2 3 4 5