Thanh niên xung phong Việt Nam chiến đấu dũng cảm, lao động sáng tạo, lập công vẻ vang

Đăng lúc: 13-08-2017 3:28 Chiều - Đã xem: 4.273

Với tầm nhìn chiến lược đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng, trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bác Hồ đã giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam tổ chức một đội thanh niên tập trung dài ngày phục vụ chiến dịch lấy tên là ...

Các tập thể, cá nhân thanh niên xung phong được phong tặng danh hiệu anh hùng

Đăng lúc: 10-08-2017 9:20 Sáng - Đã xem: 862

Có 44 tập thể, 40 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân hay Anh hùng Lao động

1 3 4 5