Chuyện ở tiểu đội tăng gia

Đăng lúc: 28-11-2020 8:44 Sáng - Đã xem: 16

Thấm thoát thời gian trôi đi đã gần nửa thế kỷ. Thế mà cứ mỗi lần gặp nhau mấy anh em ngồi ôn lại cứ tưởng như chuyện mới hôm qua

Nghĩa đồng bào – tình đồng đội

Đăng lúc: 27-11-2020 9:59 Chiều - Đã xem: 17

Bình minh sáng tỏ…rồi kìa…!

Không thể phai mờ

Đăng lúc: 27-11-2020 9:26 Chiều - Đã xem: 46

Tiễn con cháu về làm dâu lại nhớ người xưa cũ

Thanh niên xung phong Việt Nam

Đăng lúc: 27-11-2020 9:17 Chiều - Đã xem: 18

Thanh niên xung phong Việt Nam/ Lực lượng xung kích muôn vàn tình thương

Tiễn cũ rước mới

Đăng lúc: 26-11-2020 2:00 Chiều - Đã xem: 28

Chung lòng với Đảng dựng xây nước nhà

Có một miền quê

Đăng lúc: 18-11-2020 1:54 Chiều - Đã xem: 55

Ơi quê nhà! Tôi gọi mãi trong tim....

Sự đời

Đăng lúc: 16-11-2020 2:28 Chiều - Đã xem: 55

Không biết hắn làm to đến chức nào. Chỉ biết, mỗi lần hắn đi công vụ, xe xịch đỗ, cái chân hắn vừa thò ra khỏi xe là có người khum xuống giơ hai tay đỡ hắn ra.

Ngày nhập ngũ và trận đánh đầu tiên

Đăng lúc: 16-11-2020 2:02 Chiều - Đã xem: 33

Hồi ký

Mùa Đông

Đăng lúc: 16-11-2020 1:40 Chiều - Đã xem: 72

Nhớ người chiến sĩ đêm ngày đứng canh/ Biên cương biển đảo vùng trời

Có một nghề

Đăng lúc: 16-11-2020 11:41 Sáng - Đã xem: 69

Kính tặng các thầy cô

1 2 3 57