Nỗi niềm trở lại

Khu vực cửa khẩu Cà Roòng (Ảnh internet)

Tháng năm đằng đãng chờ mong

Nỗi niềm trở lại Cà Roòng chiều nay

Con đường cây cỏ đổi thay

Vẫn còn nét cũ bóng ai… hiện hình!

 

Mây bay gió thổi cuối gành

Hương nhang tìm dấu lòng thành gọi em

Nhà bia chưa có, đất thiêng

Tượng đài vắng bóng… anh tìm đất mô

 

Cắm hương vái lạy mấy câu

Mong hồn em đến cùng nhau chốn này

Ôi em ngã xuống nơi đây 

Máu còn như đỏ đất dày thâm nâu

 

Hương hoa từ đất mỡ màu

Quê hương ta đó mang vào cho em

Nghĩa tình thắm đượm yêu tin

Năm mươi năm ấy vẫn tìm về thăm

Nỗi niềm trăn trở trở trăn

Biết là có lỗi mà làm sao đây?

Mai này trời đất đổi thay

Anh không còn nữa nơi này ra sao?

 

Đâu cần đồ sộ to cao

Bảng hình ghi dấu tự hào hùng anh

Trời xanh xanh, rừng xanh xanh

 

Ngầm này, dốc nọ thành danh bảng vàng:

– Nơi đây dũng sĩ phá bom

– Nơi đây liệt sĩ giữ đường thông xe

– Lăn bom cứu chuyến hàng về

Bao nhiêu anh chị máu thề tử sinh

 

Ấm lòng bao chiến sĩ mình

Giữ đường giữ máu tim mình người ơi!

Nhìn đường rồi lại nhìn trời

Mộ bia kỷ niệm đâu – lời- tri- ân!

 

Nỗi niềm trở lại Cà Roòng

Chập chờn thức ngủ bao hồn thiêng linh!

Hương lên có thấu nghĩa tình

Hương lên có thấu sân đình xa kia

Hồ Bá Thâm