Từ bài viết của Tổng Bí thư, nhận thức rõ hơn để kiên định con đường đi lên CNXH

Đăng lúc: 20-05-2021 10:57 Sáng - Đã xem: 88

Trên cơ sở lý luận và từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Từ bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cách nhìn chủ nghĩa xã hội khoa học, đa chiều và toàn diện hơn

Đăng lúc: 20-05-2021 10:51 Sáng - Đã xem: 87

Bao trùm lên tất cả và mang tính đột phá là vấn đề nguồn nhân lực, trong đó con người được khẳng định vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy và duy trì phát triển bền vững đất nước, có ý nghĩa quyết định đến mức độ thành công của quá trình thực hiện “Khát vọng Việt Nam”

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đăng lúc: 20-05-2021 10:34 Sáng - Đã xem: 45

Điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin-học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Tính khoa học và cách mạng triệt để của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ ...

Mười “tiên đoán” lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 19-05-2021 9:23 Sáng - Đã xem: 83

Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, tư tưởng thành văn và cả tư tưởng truyền miệng đều nói đến những nhà tư tưởng lớn có khả năng “tiên tri tiên lượng” về thời cuộc, về thế sự,… như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi… Họ đã được nhân dân tôn vinh như những vị thánh. ...

Công bố nhiều tư liệu mới về Bác

Đăng lúc: 19-05-2021 8:59 Sáng - Đã xem: 52

Khá nhiều hình ảnh, hiện vật và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố trong số 300 hình ảnh, tư liệu tại trưng bày mừng sinh nhật Người, khai mạc tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

NÁO NỨC “NGÀY HỘI NON SÔNG”

Đăng lúc: 18-05-2021 9:05 Chiều - Đã xem: 92

Trong thời điểm dịch Covid đang diễn biến phức tạp, mong rằng mọi người thực hiện tốt 5K để cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021 được diễn ra tốt đẹp, thực sự là “Ngày hội non sông” của đất nước, có ý nghĩa lịch sử, và tầm vóc thời đại

Cựu Thanh niên xung phong cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 18-05-2021 8:44 Chiều - Đã xem: 50

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

Thêm 18 đội thanh niên tình nguyện tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế sau 30/4/1975 được xác nhận phiên hiệu TNXP

Đăng lúc: 10-05-2021 3:45 Chiều - Đã xem: 199

Như vậy sau hơn 10 năm làm thủ tục, tìm kiếm tài liệu và các nhân chứng sống, Hội Cựu TNXP phối hợp với Tỉnh đoàn đã đề nghị Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xác nhận phiên hiệu TNXP cho tổng số 33 đội Thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng kinh ...

Để trái tim mình luôn ấm nóng phẩm chất đảng viên

Đăng lúc: 10-05-2021 8:17 Sáng - Đã xem: 139

Từ một hoạt động vui, nhỏ nhẹ này đã tạo nên không khí lạc quan, yêu đời, góp phần kích hoạt nhiều hoạt động tích cực, quan trọng khác, làm cho "trái tim chi bộ" luôn ấm nóng và kéo theo tấm lòng của người Dân trong khu dân cư cũng thêm nồng ấm, vận động nhau thực hiện lời ...

Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 30-04-2021 9:47 Sáng - Đã xem: 69

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Thường trực tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Cựu TNXP Lạng Sơn nguyện nêu gương sáng “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...

1 2 3 4 24