Tờ trình xin chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Truyền thống TNXP Việt Nam của Tỉnh hội Quảng Trị