Đừng coi nhẹ “ngôn ngữ cơ thể” trong giao tiếp số

Đăng lúc: 29-09-2021 2:32 Chiều - Đã xem: 40

Trong giao tiếp bình thường, ngôn ngữ cơ thể (như ngữ điệu, nụ cười, âm lượng, vẻ mặt, tư thế…), còn gọi là “ngôn ngữ im lặng”, có thể chiếm tới gần 3/4 nội dung trao đổi thực tế, theo nhà nhân chủng học người Mỹ Edward T. Hall. Phần lớn các trao đổi công việc của mọi người ...

Công tác kiểm tra và xây dựng chỉnh đốn Đảng cần tập trung quyết liệt vào xây từ gốc

Đăng lúc: 20-09-2021 2:22 Chiều - Đã xem: 120

Hoạt động kiểm tra nhằm chống các căn bệnh tiêu cực, suy thoái cũng đều phải tập trung xây từ gốc, xây đạo đức, lối sống, nếp sống tích cực, nhân văn từ mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức đến cả cộng đồng xã hội

Cần xây “bộ lọc” tinh tường bằng chính trái tim và khối óc nhân văn

Đăng lúc: 07-09-2021 9:14 Sáng - Đã xem: 61

Phải phân biệt cho được bản chất những ai là thật sự yêu nước, thương dân, những ai là phản dân hại nước "bên ngoài vỏ đỏ, bên trong ruột đen".

Triệu triệu trái tim cùng chung nhịp đập sức mạnh chiến thắng đại dịch covid – 19

Đăng lúc: 30-08-2021 8:21 Chiều - Đã xem: 101

Chúng ta có đủ cơ sở và lòng tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, kịp thời, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và của toàn Dân, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid - 19, đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Các trường hợp bắt buộc viết hoa từ ngày 05/3/2020

Đăng lúc: 21-08-2021 7:08 Chiều - Đã xem: 44

Viết hoa trong văn bản hành chính trước đây thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV, song, từ ngày 05/3/2020, các trường hợp bắt buộc viết hoa trong văn bản hành chính đã có nhiều thay đổi.

Những bài học qua thực tế chỉ đạo đại hội cơ sở Hội Cựu TNXP nhiệm kỳ 4 (2021-2026) của tỉnh Hải Dương

Đăng lúc: 11-08-2021 11:13 Sáng - Đã xem: 87

Những kết quả tổng kết, chỉ đạo Đại hội cơ sở là những tiền đề chắc chắn để Hải Dương kết thúc tốt đẹp "Năm Đại hội" 2021.

Cần tăng cường kiểm tra bản lĩnh chính trị cán bộ đảng viên

Đăng lúc: 10-08-2021 8:56 Sáng - Đã xem: 73

Rèn luyện bản lĩnh chính trị còn đặc biệt quan trọng đối với những cán bộ, đảng viên đã và đang có nhiều công tích, đang trên đà thành đạt để tránh căn bệnh kiêu ngạo, chủ quan, coi thường công lao của tập thể, công ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Quy định mới về viết hoa trong văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

Đăng lúc: 27-07-2021 8:34 Sáng - Đã xem: 51

Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực 01/01/2021. Theo đó, đã bổ sung phụ lục VI viết hoa ...

XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐẢNG – NHÂN LÕI CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Đăng lúc: 06-07-2021 7:44 Sáng - Đã xem: 34

Để văn hóa Đảng thật sự trở thành nhân lõi của hoạt động kiểm tra - xây dựng chỉnh đốn Đảng, yếu tố hàng đầu là đội ngũ cán bộ kiểm tra phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng "vừa hồng vừa chuyên" và nâng cao trình độ nghiệp vụ ngang tầm, thực hiện "tâm ...

Danh sách các dân tộc Việt Nam theo số dân

Đăng lúc: 30-01-2021 11:24 Sáng - Đã xem: 1.359

Đây là dân số cả nước Việt Nam tại thời điểm 1 tháng 4 năm 2019 phân theo dân tộc[1][2][3]. Tại thời điểm này dân số Việt Nam có 96.208.984 người, trong đó có 54 dân tộc và người nước ngoài cùng sinh sống.

1 2 3