Loại văn bảnSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lực văn bảnDownload
Quyết định104/QĐ-HCTNXPVN03/04/2019Thành lập Tổ biên tập tổng hợp, xây dựng hệ thống danh mục, vị trí việc làm của Hội Cựu TNXP Việt Nam Download
Hướng dẫn77/HD-HCTNXPVN14/03/2019Công tác thi đua khen thưởng năm 2019Còn Download
Thông báo67 /TB-HCTNXPVN04/03/2019V/v nghỉ công tác chuyên trách Hội và bổ nhiệm cán bộ Download
Công văn58/HCTNXPVN27/02/2019Báo cáo kiên nghị, sửa đổi, bổ sung đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế đối với TNXP Download
Mời họp98/GM-BYT15/02/2019Họp trao đổi nội dung liên quan đến mức bảo hiểm y tế đối với Người có công với câch mạng theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Download
Phiếu chuyển163/PC-VPCP28/01/2019Đề nghị Bộ Y tế trả lời CV 32 của Hội Cựu TNXP Việt Nam Download
Kế hoạch139-KH/TWĐTN-TNXP28/01/2019Tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm Thanh niên xung phong xây dựng xã hội chủ nghĩa Đường 12B Hòa BìnhCòn Download
Công văn32/HCTNXPVN17/01/2019V/v kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối tượng và mức hưởng chi phí khám chữa bệnh đối với TNXP Còn Download
Thông báo387/KL- HCTNXPVN21/12/2018Kết luận Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai Phương hướng Nhiệm vụ năm 2019 Còn Download
Văn bản386/TB - HCTNXPVN21/12/2018Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Hội Cựu TNXP Việt Nam Khóa III (nhiệm kỳ 2014 - 2018)Còn Download
1 2 3 12