Loại văn bảnSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lực văn bảnDownload
Luật15/2003/QH1110/12/2003Quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.Còn Download
Hướng dẫn19 HD/TƯĐTN27/11/2003Xét tặng kỷ niệm chương TNXP Download
Thông tư liên tịch17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM09/06/2003Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Còn Download
Thông báo445 TB/TƯĐTN15/10/2002tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương TNXPHết Download
Thông tư lien tịch10/2001/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM31/05/2001Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Còn Download
Nghị định47/2000/NĐ-CP12/09/2000Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh số19/2000/PL-UBTVQH10 ngày 14 tháng 02 năm 2000 sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng Hết hiệu lực Download
Thông tư liên tịch06/2000/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM21/03/2000Bổ sung Thông t¬ư số 16/1999/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 6 tháng 7 năm 1999 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Trung ¬ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn về giám định thương tật đối với thanh niên xung phong tham gia thời kỳ kháng chiến bị thương do ngành Giao thong vận tải quản lýCòn Download
Thông tư liên tịch16/1999/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM06/07/1999Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Còn Download
Quyết định104/1999/QĐ-TTg14/04/1999Về một số chính sách đối vối thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Còn Download
Thông báo71 TB/TWĐTN23/12/1998xét tặng Kỷ niệm chương TNXP cho các đồng chí cựu đội viên TNXP thời kỳ 1955-1964Hết Download
1 21 22 23 24 25