Loại văn bảnSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lực văn bảnDownload
Quyết định67/2004/QĐ-BTC13/08/2004Về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”Còn Download
Công văn856/TƯĐTN27/07/2004 về việc bổ sung, sửa đổi, hướng dẫn xét tặng KNC-TNXP Download
Thông tư liên tịch35/2004/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC24/04/2004Sửa đổi bổ sung một số điểm tại Thông tư số 2076/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 8/7/1998 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số chế độ chính sách đối với bộ đội biên phòng Download
Thông tư liên tịch35/2004/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC24/03/2004Về việc sửa đổi, bổ sung tại một số điểm tại Thông tư Liên tịch số 2076/1998/TTLT-BQP_BLĐTBXH-BTC ngày 08/7/1998 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số chế độ chính sách đối với bộ đội biên phòngCòn Download
Luật15/2003/QH1110/12/2003Quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.Còn Download
Hướng dẫn19 HD/TƯĐTN27/11/2003Xét tặng kỷ niệm chương TNXP Download
Thông tư liên tịch17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM09/06/2003Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Còn Download
Thông báo445 TB/TƯĐTN15/10/2002tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương TNXPHết Download
Thông tư lien tịch10/2001/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM31/05/2001Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Còn Download
Nghị định47/2000/NĐ-CP12/09/2000Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh số19/2000/PL-UBTVQH10 ngày 14 tháng 02 năm 2000 sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng Hết hiệu lực Download
1 7 8 9 10 11