Kế hoạch hướng dẫn nội dung hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 – 15/7/2020)

Đăng lúc: 17-01-2020 7:46 Sáng - Đã xem: 90 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM
–––––––––––––––

Số:  02  /KH-HCTNXPVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
–––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  13  tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Hướng dẫn nội dung hoạt động kỷ niệm
70 năm ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong
(15/7/1950 – 15/7/2020)

 

Triển khai chương trình phối hợp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 – 15/7/2020) giữa Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam ban hành Kế hoạch hướng dẫn nội dung hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2020), nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang của Lực lượng TNXP trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ; biểu dương những đơn vị và cá nhân thanh niên xung phong tiêu biểu cho sự nghiệp đổi mới đất nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội đối với TNXP; góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ; động viên cựu TNXP, TNXP và thanh niên phát huy tinh thần xung phong tình nguyện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  2. Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức trang trọng, có ý nghĩa, thiết thực, tác động tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội; tạo sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các tổ chức, cá nhân; thu hút được đông đảo thanh thiếu nhi và cựu TNXP tham gia.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

  1. Trung ương Hội:

1.1. Phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tây Ninh, Sơn La tổ chức các hoạt động:

– Tổ chức Lễ dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sỹ Thanh niên xung phong và 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915 Đội 91 Bắc Thái, tại khu tưởng niệm liêt sỹ TNXP phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP và tôn vinh các điển hình tiên tiến TNXP các thời kỳ tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Tổ chức gặp mặt, toạ đàm “Hào khí Thanh niên xung phong Việt Nam” tại Khu Di tích lịch sử Nà Tu xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

– Tổ chức khởi công giai đoạn 1 Công trình trùng tu, mở rộng Di tích lịch sử Quốc gia TNXP chống Pháp Ngã Ba Cò Nòi tại huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La.

– Tổ chức chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện hoà bình” số 8 với chủ đề “Khúc tráng ca Thanh niên xung phong” và tri ân các anh hùng liệt sỹ TNXP tại Đồi 82 Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

1.2. Phối hợp với TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động:

– Mời đại diện Lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp mặt các đại biểu Cựu Thanh niên xung phong về dự kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP tại Thái Nguyên.

– Tổ chức đợt thi đua đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Lực lượng TNXP trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những tấm gương cựu TNXP tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các phong trào thi đua yêu nước trên các phương tiện thông tin đại chúng và của Hội (Có đề cương tuyên truyền).

– Xuất bản các tác phẩm, ấn phẩm, tổ chức triển lãm về lịch sử truyền thống TNXP trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm phim phóng sự tài liệu về 70 năm Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

– Tổ chức trại sáng tác ca khúc với chủ đề “70 năm – Sáng mãi ngọn lửa TNXP” và tổng kết vào tháng 5/2020.

– Trung ương Hội thăm, tặng quà 1 số gia đình liệt sỹ, thương binh TNXP chống Pháp tại các tỉnh Việt Bắc.

  1. Các Tỉnh, Thành hội:

2.1. Căn cứ nội dung hoạt động Kỷ niệm 70 năm nêu trên, Kế hoạch số 257-KH/TWĐTN-TNXP ngày 30/12/2019 của Trung ương Đoàn và điều kiện cụ thể của địa phương các Tỉnh, Thành hội phối hợp với tỉnh, thành Đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP tại địa phương.

2.2. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội” giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; phong trào “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi Tỉnh, Thành hội đăng ký một công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP.

2.3. Tổ chức tốt các hoạt động tri ân (gặp mặt, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, khám chữa bệnh miễn phí …) các cựu TNXP có thành tích trong 2 cuộc kháng chiến, các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cựu TNXP cô đơn không nơi nương tựa. Đặc biệt tập trung phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền địa phương giải quyết hồ sơ liệt sỹ, thương binh và chất độc da cam còn tồn đọng, coi đây là việc làm thiết thực trong đợt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP.

2.4. Đẩy mạnh việc khảo sát, sưu tầm tư liệu các Di tích lịch sử TNXP để tiếp tục lập đề án quy hoạch, xếp hạng và xây dựng, tôn tạo; đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý tại địa phương huy động nguồn lực để sửa chữa, trùng tu các Di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ TNXP.

2.5. Phối hợp với tỉnh, thành Đoàn báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh Kế hoạch Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP để có sự quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP đạt kết quả tốt nhất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thường trực Đoàn Chủ tich theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

  1. Giao Ban Tổ chức – Kiểm tra và Tuyên truyền (chủ trì) và Ban Chính sách – Phong trào kinh tế phối hợp với các Ban của Trung ương Đoàn và các tỉnh Hội Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tây Ninh, Sơn La tham mưu, chuẩn bị tổ chức các hoạt động phối hợp kỷ niệm 70 năm giữa Trung ương Hội và Trung ương Đoàn;
  2. Ban Vận động tài trợ và Công tác nữ chịu trách nhiệm chuẩn bị và tham mưu tổ chức thực hiện hoạt động tri ân các Cựu TNXP chống Pháp tại các tỉnh Việt Bắc thăm tặng quà cựu TNXP trong hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP.
  3. Văn phòng Trung ương Hội chịu trách nhiệm chuẩn bị và tổ chức gặp mặt đại biểu cựu TNXP về dự kỷ niệm 70 năm theo chương trình trên; chuẩn bị kinh phí, phương tiện phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm;
  4. Các Tỉnh hội: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tây Ninh, Sơn La có hoạt động Kỷ niệm 70 năm của Trung ương diễn ra tại địa phương, đề nghị các Tỉnh hội chủ động phối hợp với tỉnh, thành Đoàn thực hiện tốt những nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 257-KH/TWĐTN – TNXP ngày 30/12/2019 của Trung ương Đoàn để tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP của Trung ương đạt kết quả tốt.

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội kính báo cáo các Cơ quan lãnh đạo Trung ương và các địa phương, đề nghị chỉ đạo cụ thể, tạo điều kiện giúp đỡ cho Hội thực hiện. Đề nghị các Tỉnh, Thành hội, các Ban và Văn phòng Trung ương Hội triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

– Ban Dân vận Trung ương (để b/c);
– UBTW Mặt trần Tổ quốc Việt Nam (để b/c);
– Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;   (để b/c)
– Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Sơn La, Tây Ninh (để b/c);
– Ban TNXP TW Đoàn; (để phối hợp)
– Các đ/c Ủy viên Đoàn Chủ tịch;
– Các đ/c Uỷ viên BCH;
– Các Ban, Văn phòng TW Hội;
– Các Tỉnh, Thành hội;
– Lưu: Ban TCKT &TT, VP.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 

Vũ Trọng Kim

 

Download văn bản: Download