DANH SÁCH LIỆT SỸ ĐƯỜNG 20 QUYẾT THẮNG

Đăng lúc: 15-04-2022 1:46 Chiều - Đã xem: 339 lượt xem

Theo cuốn sách GẶP MẶT ĐỒNG ĐỘI ĐƯỜNG 20 HUYỀN THOẠI của Ban Liên lạc Ban Xây dựng 67- CIENCO5 xuất bản năm 2022

DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Lào Cai (923)

Đăng lúc: 26-02-2021 2:01 Chiều - Đã xem: 177 lượt xem

Có 1 liệt sỹ

DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Hải Phòng (từ 710-922)

Đăng lúc: 26-02-2021 1:54 Chiều - Đã xem: 189 lượt xem

Có 213 liệt sỹ

DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Ninh Thuận (từ 701- 709)

Đăng lúc: 26-02-2021 1:44 Chiều - Đã xem: 141 lượt xem

Có 9 liệt sỹ

DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Quảng Ninh (từ 687-689)

Đăng lúc: 26-02-2021 1:28 Chiều - Đã xem: 159 lượt xem

Có 3 liệt sỹ

DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Hải Phòng (từ 578-686)

Đăng lúc: 26-02-2021 11:24 Sáng - Đã xem: 156 lượt xem

STT Họ và tên liệt sĩ Năm sinh Quê quán Đơn vị Ngày hy sinh 578 TRỊNH BÁ BẮC 1953 Tân Liên – Vĩnh Bảo C732-N25   579 ĐÀO THỊ BÉ   Tân Dương – Thuỷ Nguyên ĐĐ 415-416 28-07-1967 580 NGUYỄN VĂN BỈNH 1954 Việt Tiến – Vĩnh Bảo C732-N25 10/11/1973 581 NGUYỄN THỊ ...

DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Hưng Yên (từ 525-554)

Đăng lúc: 26-02-2021 11:15 Sáng - Đã xem: 164 lượt xem

Có 30 liệt sỹ

DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Hải Dương (từ 443 – 524)

Đăng lúc: 26-02-2021 10:54 Sáng - Đã xem: 165 lượt xem

Có 82 liệt sỹ

DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Yên Bái (442)

Đăng lúc: 26-02-2021 10:48 Sáng - Đã xem: 103 lượt xem

Có 1 liệt sỹ

DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Lạng Sơn (từ 439 – 441)

Đăng lúc: 26-02-2021 10:36 Sáng - Đã xem: 108 lượt xem

Có 3 liệt sỹ

1 2 3 8