Loại văn bảnSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lực văn bảnDownload
Thông tư22/2024/TT-BNV12/06/2024Quy định biện pháp thi hành Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiế Download
Quyết định213/QĐ-BNV29/03/2024Công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 28/2024/NĐ‘CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chuông Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến Download
Công văn34/HCTNXP11/03/2024V/v tặng, truy tặng Huy chương “Thanh niên xung phong vẻ vang” Download
Hướng dẫn118/HD-MTTW-BTT08/03/2024Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026) Download
Nghị định28/2024/NĐ-CP06/03/2024Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến Download
Tài liệu28/02/2024Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) Download
Chương trình29/HCTNXPVN-BCTN26/02/2024Chương trình hoạt động của Ban Công tác Nữ cựu TNXP năm 2024 Download
Quyết định452/QĐ-HCTNXPVN29/01/2024Quyết định cử cán bộ phụ trách Công tác nữ của Trung ương Hội
Quyết định456/QD-HCTNXPVN29/01/2024Quyết định ban hành Quy chế xét tặng "Kỷ niệm chương Cựu thanh niên xung phong Việt Nam" Download
Nghị định75/2023/NĐ-CP 19/10/2023Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi NĐ 146/2018 quy định chi tiết Luật Bảo hiểm y tế
1 2 3 32