Sơ đồ đường đi

Địa chỉ: Tầng 10, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội