Công văn 132- HCTNXPVN phối hợp giải quyết chế độ liệt sỹ TNXP

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG VIỆT NAM
––––––––
Số: 132- HCTNXPVN
V/v phối hợp giải quyết chế độ liệt sỹ TNXP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––

 Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020   

 

 

Kính gửi: Hội Cựu Thanh niên xung phong các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi và Lạng Sơn

 

          Ngày 17/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1046/QĐ- TTg về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 264 liệt sỹ, trong đó có 07 liệt sỹ là thanh niên xung phong (có danh sách kèm theo). Trung ương Hội đề nghị Hội Cựu TNXP có liệt sỹ được công nhận trong đợt này thực hiện một số nội dung công việc sau:

          – Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội địa phương để thực hiện chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước cho thân nhân liệt sỹ. Trường hợp mộ liệt sỹ chưa được an táng trong Nghĩa trang liệt sỹ thì đưa vào Nghĩa trang liệt sỹ, đồng thời tập hợp vào danh sách liệt sỹ TNXP của Hội để theo dõi.

          – Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020), tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ, nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” , đồng thời cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ biết ơn sự hy sinh của các liệt sỹ đối với đất nước.

 

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VP, Ban CS.

 

CHỦ TỊCH 

Đã ký 

Vũ Trọng Kim

 

 

DANH SÁCH CẤP BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

(Kèm theo Quyết định số 1046/QĐ- TTg ngày 17/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Nguyên quán/ Trú quán

Ngày hy sinh

 

1

 

Nguyễn Thị Út

 

TNXP đội 25, Ban xây dựng 67

Xã Song Phượng, huyện Đan Phượng (nay thuộc thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng), TP Hà Nội

 

01/6/1969

2

Đặng Thị Ba

Chiến sỹ TNXP 19/8

Xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

 

02/9/1968

3

Trương Sáu

Đội viên đội 38 Đoàn TNXP Trung ương

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

 

25/12/1955

4

Nguyễn Hoài

Đội viên đội 38 Đoàn TNXP Trung ương

Xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

 

03/01/1955

5

Nguyễn Cai

Đội viên đội 38 Đoàn TNXP Trung ương

Xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

 

19/02/1955

6

Nguyễn Cải

Đội viên đội 38 Đoàn TNXP Trung ương

Xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

 

09/02/1955

7

Phạm Trọng Vuông

Tiểu đội Trưởng đơn vị 277, đội 38 Đoàn TNXP Trung ương

Xã Đông Chấn, huyện Đông Sơn (nay là phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa

 

18/11/1954)

 

Download văn bản: Download