Báo cáo số 07/ BC-HCTNXP

Đăng lúc: 03-10-2020 9:44 Chiều - Đã xem: 118 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP
TỈNH THÁI NGUYÊN

 Số: 07/ BC-HCTNXP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Thái Nguyên, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

 

BÁO CÁO SƠ KẾT MỘT NĂM PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Hội Cựu thanh niên xung phong-Hội Cựu Chiến binh-Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổ chức Lễ tang phủ Cờ truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam đối với cựu thanh niên xung phong qua đời

 

1.Sự gắn bó phối hợp công tác của Thanh niên xung phong Việt Nam với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quân đội Nhân dân Việt Nam

Bác Hồ kính yêu, Người sáng lập Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam. Khi thành lập Đội TNXP Công tác Trung ương, tiền thân của Lực lượng TNXP Việt Nam, Bác Chỉ thị: “Đây là loại hình mới đặc thù của Thanh vận”[1]. Lịch sử truyền thống anh hùng của Lực lượng TNXP Việt Nam, luôn gắn liền với sự quan tâm giáo dục của Đảng, Nhà nước và Đoàn Thanh niên. Để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ, ngày nay Hội Cựu TNXP các cấp luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp bộ Đoàn trong tỉnh làm tốt nhiệm vụ “Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP” là một trong 5 nhiệm vụ của Hội.

Nhiệm vụ của TNXP là phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Trong phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên các mặt trận, chiến trường chống quân xâm lược, TNXP luôn phối hợp chặt chẽ sát cánh kề vai chia lửa cùng Quân đội. Tình cảm anh – em, Quân đội-TNXP như máu thịt. Vai trò của TNXP được Đại tướng Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp đánh giá sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: “Trong kháng chiến nhất là trong các chiến dịch, nếu không có TNXP thì bộ đội sẽ gặp khó khăn[2]. Nhiệm kỳ Đại hội lần đầu Hội Cựu chiến binh và Điều lệ Hội ban hành, Cựu TNXP là một trong số đối tượng kết nạp vào hội.

  1. Thực trạng Lực lượng TNXP tỉnh Thái Nguyên tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Qua khảo sát các năm 2003, 2009, 2017, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 5.537 TNXP tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tập trung, trong đó nữ chiếm 61,4%. Cụ thể: TNXP tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm TNXP chống Pháp có 1.073 người; Xây dựng XHCN (1955-1964) 943 người; chống Mỹ 3.770 người. Trong tổng số TNXP toàn tỉnh có 38,1% (2.111/5.537=38,1%) TNXP sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển ngành, hiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; có 61,9% (3.426/5.537=61,9%) TNXP sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương cơ sở tham gia lao động sản xuất.

 Số TNXP tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hy sinh được công nhận liệt sỹ 42 người; hưởng chế độ thương binh 170 người; TNXP và con đẻ của TNXP nhiễm chất độc hoá học da cam/dioxin của Mỹ được giải quyết hưởng chế độ 235 người; số đối tượng thuộc diện được hỗ trợ giải quyết chế độ chính sách trợ cấp ưu đãi theo các quyết định 104/1999/QĐ-TTg, 40/2011/QĐ-TTg, 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được 3.410 người, đạt 99,5% (3.410/3.426= 99,5 %).

 Các cấp hội phối hợp với Đoàn TNCSHCM cùng cấp lập hồ sơ, thẩm định và đề nghị, được TW Đoàn TNCSHCM xét tặng, xét tặng bổ xung kỷ niệm chương đến hết tháng 6 năm 2020 là 5044/5537, đạt 91,1%. TNXP được hưởng chế độ bảo hiểm Y tế 3.028 người (không tính đối tượng thuộc diện bảo hiểm xã hội). Hằng năm, tỷ lệ cựu TNXP qua đời do tuổi cao bệnh trọng ngày một tăng, chỉ tính từ năm 2010 là 1,9% đến năm 2020 tăng lên 2,2% (Mỗi năm hàng 100 người). Các cấp Hội đã làm tốt việc phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết chế độ mai táng phí cho cựu TNXP qua đời.

  1. Phối hợp công tác Hội Cựu TNXP, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM trong tổ chức Lễ tang phủ Cờ truyền thống TNXP đối với Cựu TNXP qua đời

 Đại hội nhiệm kỳ III (2016-2021) Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Nguyên, xác định lấy nhiệm vụ trung tâm là “Công tác nghĩa tình đồng đội”. Trong nhiều hoạt động của nhiệm vụ này, có một hoạt động góp thêm phần tôn vinh những TNXP hoàn thành nhiệm vụ tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cho giáo dục truyền thống cách mạng đối với các thế hệ trẻ là tổ chức Lễ tang phủ Cờ truyền thống TNXP đối với cựu TNXP qua đời. Đây cũng mong muốn của các cựu TNXP khi còn sống trước lúc đi xa mãi mãi đồng đội và tổ chức Hội. Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim: “Theo qui luật tự nhiên, qui luật xã hội, một ngày đẹp trời nào đó “các Cụ” sẽ ra đi; Lá cờ truyền thống của TNXP sẽ phủ lên quan tài từng đồng chí”, Hội Cựu TNXP tỉnh đã chỉ đạo Hội Cựu TNXP các huyện, thành, thị học tập cách làm Lễ tang đối với Cựu TNXP qua đời của Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội, trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của mỗi đơn vị. Đánh giá chung, kết quả đạt được của những đơn vị thực hiện vận dụng là rất trân trọng. Tuy nhiên, trong cách tổ chức, những khó khăn về nhân lực, về sức khỏe của người tham gia đội tiêu binh, nếu để Hội tự lực thực hiện, càng theo thời gian là không làm được, là lực bất tòng tâm và thực sự chưa tìm được mẫu hình chung khả thi cho các tổ chức hội cựu TNXP có ít hội viên, gồm toàn người cao tuổi.

Năm 2018, bằng sự sáng tạo và được sự nhất trí cao, Hội Cựu TNXP thành phố Thái Nguyên xây dựng qui chế phối hợp Thành đoàn – Hội Cựu chiến binh thành phố, chỉ đạo Hội Cựu TNXP các cơ sở phối hợp cùng tổ dân phố, xóm thôn tổ chức thực hiện Lễ tang đối với cựu TNXP qua đời. Có thể coi đây là mẫu hình, phản ảnh được bản chất TNXP từ Đoàn mà ra, thấm đậm tình nghĩa Bộ đội-TNXP, cũng đồng thời khắc phục được khó khăn, bất cập nêu trên.

Từ sáng kiến và kết quả Sơ kết một năm (2018-2019) thực hiện Qui chế phối hợp công tác Hội Cựu TNXP-Đoàn TNCSHCM – Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên, thực hiện các nhiệm vụ nói chung, đặc biệt việc tổ chức Lễ tang phủ cờ truyền thống TNXP đối với cựu TNXP qua đời; từ qui chế phối hợp của ba tổ chức, được Hội Cựu TNXP thành phố Thái Nguyên hướng dẫn Hội Cựu TNXP các cơ sở thực hiện rất hiệu quả. Hội Cựu TNXP tỉnh đã ban hành Công văn số 25/CV-HCTNXP, ngày 09/5/2019 gửi Tỉnh đoàn, Hội Cựu Chiến binh tỉnh đề nghị được phối hợp giúp đỡ; Hội Cựu TNXP các huyện, thành phố, thị xã căn cứ thực tế vận dụng cách làm hay, hiệu quả của Hội Cựu TNXP thành phố Thái Nguyên, xây dựng kế hoạch vận dụng. Kết quả, Hội Cựu Chiến binh tỉnh có Văn bản số 297- CCB ngày 14/5/2019, Tỉnh đoàn có Công văn số 743-CV/TĐTN-TCKT ngày 12 tháng 6 năm 2019 về việc phối hợp hoạt động gửi Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM các huyện, thành phố, thị xã. Sau một thời gian thực hiện, qua báo cáo nhanh của Hội Cựu TNXP các huyện, thành, thị về kết quả bước đầu là khả thi.

 Để tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa việc phối hợp công tác Hội cựu TNXP, Hội cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM trong việc tổ chức Lễ tang đối với cựu TNXP qua đời, ngày 19/3/2020 Hội Cựu TNXP tỉnh đã Ban hành Kế hoạch số 13/KH-HCTNXP về việc Sơ kết một năm phối hợp công tác Hội Cựu TNXP, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên CSHCM và Tổ chức Lễ tang phủ Cờ Truyền thống TNXP Việt Nam đối với cựu TNXP qua đời. Với Mục đích yêu cầu “Đánh giá kết quả đã đạt được từ những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và nhận xét, đánh giá của Cấp ủy Đảng, Chính quyền, của nhân dân, của cán bộ, hội viên sau một năm Hội Cựu TNXP, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM các cấp trong tỉnh phối hợp công tác Hội và và Tổ chức Lễ tang phủ Cờ truyền thống TNXP Việt Nam đối với cựu TNXP qua đời”. Theo chương trình của Kế hoạch, có 09/09 Hội Cựu TNXP huyện, thành, thị đã gửi báo cáo và tham luận về Thường trực Hội Cựu TNXP tỉnh để tổng hợp. Dưới đây là nội dung đánh giá kết quả các đơn vị đã triển khai thực hiện:

3.1. Công tác tham mưu với Cấp ủy Đảng, Chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo về việc phối hợp công tác hội và tổ chức Lễ tang đối với cựu TNXP qua đời

Hội Cựu TNXP các huyện, thành, thị là đại diện lập Tờ trình báo cáo được Cấp Ủy đảng, UBND, trong đó Huyện ủy Đại Từ, Thị ủy Phổ Yên có văn bản cho chủ trương thực hiện nghi lễ phủ Cờ truyền thống TNXP đối với cựu TNXP qua đời, các đơn vị khác đều tạo điều kiện để triển khai về cơ sở. Hội Cựu TNXP, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM các xã, phường, thị trấn, đều được cơ quan cấp trên của mình triển khai Qui chế phối hợp, các bước tổ chức và quán triệt về tư tưởng, hành động phối hợp, đã cùng nhau báo cáo được Cấp ủy Đảng, Chính quyền chủ trì triển khai. Việc phối hợp công tác Hội cựu TNXP, Hội cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM trong tổ chức Lễ tang đối cựu TNXP qua đời đã đáp ứng được mong mỏi chính đáng của cán bộ, hội viên cựu TNXP với tổ chức Hội; với Tổ chức Đoàn TNCSHCM là một việc làm thiết thực tri ân tới Lực lượng TNXP do trước đây được Đảng giao nhiệm vụ tổ chức thành lập; đối với Cựu chiến binh như một dịp tri ân Lực lượng TNXP, những người mở đường, chuẩn bị, phục vụ chiến trường cho Bộ đội vào chiếm lĩnh trận địa đánh giặc thắng lợi. Khi trận chiến kết thúc, TNXP tiếp tục thu dọn chiến trường làm công tác thương binh, liệt sỹ. Từ trách nhiệm và mối quan hệ anh, em, máu thịt, sống còn trong kháng chiến, nay đã qua nhiều thập kỷ, đều cao niên mới có dịp được cùng tổ chức của mình, tổ chức tham gia thể hiện chia sẻ. Đó là cơ sở, lý do khi các văn bản của Hội Cựu TNXP tỉnh, Hội Cựu chiến binh và Tỉnh đoàn ban hành phối hợp công tác, đặc biệt tổ chức Tang lễ đối với cựu TNXP qua đời, được Hội Cựu TNXP, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM các huyện, thành, thị và cơ sở phối hợp triển khai nhanh, hiệu quả.

3.2.Kết quả thực hiện ở cơ sở về Kế hoạch, Qui chế phối hợp công tác Hội, Tổ chức Lễ tang phủ Cờ truyền thống TNXP Việt Nam đối với cựu TNXP qua đời

Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 qua báo cáo của Hội Cựu TNXP các huyện, thành, thị, toàn tỉnh đã tổ chức Lễ tang đối với 133 cựu TNXP qua đời (năm 2019:85 người, 6 tháng đầu năm 2020:48 người). Tại các đơn vị, đã thực hiện phối hợp tổ chức Lễ tang phủ Cờ truyền thống TNXP Việt Nam đối với cựu TNXP qua đời, đều được Cấp ủy Đảng, Chính quyền đánh giá cao “có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc”; được nhân dân đồng tình, ủng hộ và bày tỏ tình cảm như lời tri ân với người quá cố “một thời tuổi trẻ đã không sợ gian khổ, hy sinh, hoàn thành nhiệm vụ tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức Hội được tôn vinh; người thân, gia đình của đồng đội rất cảm động, cùng cảm giác vơi đi sự mất mát đau thương và tự hào với việc được ba Tổ chức cùng nhân dân trong xóm, tổ dân phố tham gia tận tình, tận tâm, chu đáo đối với người thân của mình trong giờ phút chia ly mãi mãi.

  1. Những điểm mạnh và nguyên nhân; điểm hạn chế và nguyên nhân trong phối hợp công tác Hội Cựu TNXP, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM và Tổ chức Lễ tang phủ Cờ truyền thống TNXP Việt Nam đối với cựu TNXP qua đời

 4.1.Những điểm mạnh và nguyên nhân

 Việc Hội Cựu TNXP các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm chính trong phối hợp triển khai Công văn số 25/CV-HCTNXP, ngày 09/5/2019 của Hội Cựu TNXP tỉnh có nhiều thuận lợi, khi có Văn bản số 297- CCB ngày 14/5/2019 của Hội Cựu chiến binh tỉnh, Công văn số 743-CV/TĐTN-TCKT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Tỉnh đoàn. Hầu hết khi Hội Cựu TNXP các huyện, thành, thị đặt vấn đề phối hợp công tác với Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCSHCM, nhất là việc Tổ chức Lễ tang đối với cựu TNXP qua đời, đều nhận được sự đồng tình hưởng ứng tham gia và cùng nhau xây dựng ký kết Qui chế phối hợp, cùng Kịch bản tổ chức Lễ tang.

4.2. Những điểm hạn chế và nguyên nhân

Khó khăn chủ yếu, vì đây là việc mới triển khai thực hiện, nên khi việc đến, có đơn vị còn nhiều lúng túng; đây đó trong nhận thức còn cấn cá, chưa thông việc phối hợp, nên thể hiện việc làm còn miễn cưỡng, cá biệt có nơi mặc dù nhất trí ký kết qui chế, song khi triển khai thực hiện chỉ là người giúp tập huấn tổ chức Lễ phủ Cờ.

 5.Những “Bài học kinh nghiệm” trong phối hợp công tác Hội Cựu TNXP, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM và Tổ chức Lễ tang phủ Cờ truyền thống TNXP Việt Nam đối với cựu TNXP qua đời

5.1. Phải tranh thủ sự lãnh đạo của cấp Ủy Đảng, của Chính quyền trong công tác phối hợp. Việc ba tổ chức cùng vào cuộc xây dựng, tham mưu sẽ đẩy nhanh tiến độ được Cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho triển khai Qui chế phối hợp từ huyện, thành, thị tới cơ sở thực hiện nhiều thuận lợi.

5.2. Để việc tổ chức Lễ tang phủ Cờ truyền thống TNXP Việt Nam đối với cựu TNXP qua đời thật sự ý nghĩa, đạt kết quả cao, nhất thiết ba tổ chức cấp cơ sở cần dành thời gian cho việc tổ chức tập huấn, tập dượt thực hành vận dụng Qui chế, kịch bản và rút kinh nghiệm, để nắm thật chắc phần việc của mình khi thực hiện.

5.3. Khi có cựu TNXP qua đời, Hội Cựu TNXP phải xác định đây là việc của tổ chức mình mà chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo địa phương và phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, trên cơ sở đó từng tổ chức căn cứ Qui chế, kịch bản để thực hiện được chủ động, nhịp nhàng, tạo được không khí khẩn trương, quân sự, trang nghiêm, long trọng của Lễ tang.

 5.4.Để tạo sự tri ân, ấn tượng sâu sắc trong giáo dục truyền thống cách mạng đối với mỗi người tham dự Lễ tang nói chung, thế hệ trẻ nói riêng, đó là những thao tác phối hợp nhịp nhàng của việc vừa giới thiệu về nội dung, ý nghĩa của Cờ truyền thống TNXP Việt Nam vừa rước Cờ vào vị trí phủ trên Linh cữu cựu TNXP qua đời.

 6.Những đề xuất, kiến nghị trong phối hợp công tác Hội Cựu TNXP, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM và Tổ chức Lễ tang phủ Cờ truyền thống TNXP Việt Nam đối với cựu TNXP qua đời

6.1.Việc tổ chức Lễ tang đối với cựu TNXP qua đời là việc làm vừa thể hiện tính nhân văn sâu sắc, vừa mang ý nghĩa quan tâm tới những người hoàn thành nhiệm vụ tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho các thế hệ trẻ, do đó phải được sự quan tâm lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

6.2.Trân trọng đề nghị Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn trong chương trình công tác hằng năm của mình có mục đánh giá những đơn vị huyện, thành, thị và cơ sở làm tốt phối hợp với Hội Cựu TNXP trong công tác, đặc biệt tổ chức Lễ tang đối với cựu TNXP qua đời.

6.3.Căn cứ Điều lệ( sửa đổi, bổ sung ) Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ III(2016-2021), được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 986 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016, việc Hội Cựu TNXP cấp cơ sở được ban hành Quyết định kết nạp hội viên và trao Huy hiệu Cựu TNXP Việt Nam khi kết nạp, thì được quyền ban hành Quyết định phủ Cờ truyền thống TNXP Việt Nam trên linh cữu cựu TNXP lúc làm Lễ tang.

  1. Phương hướng, giải pháp để phối hợp công tác Hội Cựu TNXP, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM và Tổ chức Lễ tang phủ Cờ truyền thống TNXP Việt Nam đối với cựu TNXP qua đời những năm tới.

Hội Cựu TNXP các huyện, thành thị căn cứ mục đích yêu cầu của Kế hoạch số 13/KH-HCTNXP, ngày 19/3/2020 Hội Cựu TNXP tỉnh và những thống nhất cao tại Hội nghị này, nhất là các “Bài học kinh nghiệm”, chủ trì phối hợp Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM, tiến hành đánh giá cụ thể kết quả một năm thực hiện phối hợp ba tổ chức ở đơn vị mình, bổ sung vào nội dung phương hướng nhiệm vụ công tác nghĩa tình đồng đội nhiệm kỳ Đại hội IV(2020-2025) và triển khai thực hiện ở cấp cơ sở.

Trong báo cáo Sơ kết, Tổng kết hằng năm của Hội Cựu TNXP các huyện, thành, thị bổ sung thêm mục đánh giá kết quả phối hợp công tác Hội Cựu TNXP, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM và Tổ chức Lễ tang phủ Cờ truyền thống TNXP Việt Nam đối với cựu TNXP qua đời về Thường trực Tỉnh hội.

 Trên đây là Báo cáo sơ kết một năm Hội Cựu TNXP các cấp trong tỉnh phối hợp công tác Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM và tổ chức Lễ tang phủ Cờ truyền thống đối với Cựu TNXP qua đời.

 

Nơi nhận:
 -Hội Cựu chiến binh (để phối hợp);
 -Đoàn TNCSHCM (để phối hợp);
 -Hội Cựu TNXP các huyện, thành, thị (T.H);
 – Lưu VP.

 

 TM THƯỜNG TRỰC HỘI
 CHỦ TỊCH

  Đã ký

  Lê Huy Lanh

 

 


[1] Truyền thống 60 năm Lực lượng TNXP Việt nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-trang 10

[2] Truyền thống 60 năm Lực lượng TNXP Việt nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-trang 18