Quyết không lùi bước với dịch covid

Đăng lúc: 23-08-2021 10:04 Sáng - Đã xem: 40 lượt xem In bài viết

Dù cho tốn của hao tiền

Quyết không để dịch Covid hoành hành

Cách ly giản cách chấp hành

Tiêm ngừa Covid chặn đầu dịch lây

 

Năm K phòng dịch ta đây nhớ làng

Cho dù tốn của hao tiền

Khó khăn khắc phục đẩy lùi dịch ra

Ba miền chung sức đồng lòng

Quyết lòng dập dịch để yên xóm làng

 

Ở nhà ta chẳng ra đường

Có việc cần thiết xin ra rồi vào

Dù cho tốn của hao tiền

Quyết không để dịch tự do hoành hành

                                                            Tăng Văn Hạnh