Tập đoàn FLC cung tiến chuông, khánh cho Khu di tích lịch sử quốc gia Nà Tu

Ngày 7/8/2017 Hội Cựu TNXP Việt Nam đã phối hợp với Hội Cựu TNXP, Đoàn TNCSHCM tỉnh Bắc Kạn tổ chức đón nhận bộ chuông, khánh do Tập đoàn FLC cung tiến Khu di tích lịch sử quốc gia Nà Tu.ở xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn