Ánh sáng

Đăng lúc: 14-02-2020 9:47 Sáng - Đã xem: 76 lượt xem In bài viết

                 

Đảng như vầng sáng rạng đông

Đảng như bếp lửa rực hồng màn đêm

Xua tan giá lạnh mọi miền

Hải đăng bất tử, ngày đêm chỉ đường…

 

Góp cùng chí lớn tiền phương

 “Xung phong” xẻ núi, mở đườngTrường Sơn

Thù chung nung nấu, căm hờn

Loạt pháo rực lửa, thiêu luôn đồn thù

 

Mở màn chiến dịch tháng Tư[i]

Vui như có Bác, màu cờ trong tim

Tổng động binh, xé màn đêm

Phanh thây Mỹ, nguỵ những tên cáo già

 

Tăng gầm, xác địch ra ma

Tiếng hô đại thắng, món quà mùa xuân

Khải hoàn nốt nhạc vang ngân

Hoà nhạc ma-níp[ii] trong ngần bay xa

 

Quân, dân với Đảng chan hòa

Ánh sáng của Đảng cho ta cuộc đời.

Trần Văn Lục

 

 


[i] Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4 – 30/4/1975) giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

[ii] Thời chống Mỹ. bộ đội ta được trang bị chiếc máy vô tuyến 15 oát để truyền, nhận tin. Loại máy này phải có hai người vận hành: Một người quay ma-ni-ven (máy phát điện quay tay), một người gõ ma-níp đánh mật mã tạch tè truyền tin đến nơi nhận.