Áo xanh tình nguyện

Đăng lúc: 04-05-2023 10:49 Sáng - Đã xem: 48 lượt xem In bài viết

 

     

Ảnh internet                

Mênh mông đồng lúa mơn mởn xanh

Chim bay mỏi cánh gọi hòa bình

Tuổi trẻ lên non thêm lộc biếc

Lá phổi thêm xanh, khí trong lành

 

Tuổi trẻ mãi mãi giữ thơm danh

Rừng yên, biển lặng, sông ngọt lành

Áo xanh tình nguyện dâng đất nước

Trái tim tươi đỏ nguyện ước xanh

 

 Áo xanh khát vọng, màu hòa bình

Thảm lụa đường biên mãi thêm xanh

Thanh niên tình nguyện dâng Tổ quốc

Bước cùng người lính vùng sơn cước

Những người trấn ải, giữ cao xanh

Trái tim màu cờ, hồn non nước

Biên giới hòa bình, nguyện ước xanh./.

Trần Văn Lục