Bắc Giang kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Tỉnh hội khóa III

Đăng lúc: 29-07-2021 9:19 Chiều - Đã xem: 37 lượt xem In bài viết

Ngày 28 tháng 7 năm 2021 tại Văn phòng Tỉnh hội, Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Giang khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 họp với sự chủ trì của Chủ tịch Tỉnh hội Trịnh Thanh Giang.

Ông Trịnh Thanh Giang đã báo cáo tình hình BCH Tỉnh hội từ Đại hội III đến nay và yêu cầu việc kiện toàn BCH, BTV và Thường trực Tỉnh hội để chuẩn bị cho Đại hội IV, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Giang; triển khai Công văn số 425/SNV-TCBC ngày 02/4/2021 của Sở Nội Vụ, công văn số 1399/UBND-NC ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh về việc cho phép kiện toàn lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh, Công văn số 322-CV/BTCTU ngày 12/4/2021của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc đồng ý giới thiệu đồng chí Giáp Xuân Cảnh Phó Bí thư Tỉnh đoàn tham gia BCH Tỉnh hội khóa III.

Ban Chấp hành đã thảo luận và biểu quyết, kết quả 100% đại biểu có mặt tại hội nghị nhất tri bầu bổ sung các ông Nguyễn Văn Thuận, Giáp Xuân Cảnh và Nguyễn Mạnh Đức vào BCH Tỉnh hội, ông Nguyễn Văn Thuận vào Ban Thường vụ là Phó Chủ tịch Tỉnh hội khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghi quyết được Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Giang khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 nhất trí thông qua và làm căn cứ báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Lương Thị Lan Thịnh

Văn phòng tỉnh Hội Bắc Giang