Bắc Giang triển khai công tác năm 2023

Đăng lúc: 31-12-2022 2:49 Chiều - Đã xem: 69 lượt xem In bài viết

 Ngày 30/12/2022 Tỉnh hội Bắc Giang tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 Năm 2022, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ về phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với giáo dục truyền thống của Hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Công tác xây dựng tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực, sau đại hội các cấp Hội, từ cơ sở đến tỉnh đã được kiện toàn cơ bản, đáp ứng yêu cầu cho hoạt động. Thường xuyên quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội, gắn với việc phổ biến các chính sách liên quan đến giải quyết chế độ cho cựu TNXP. Trong năm, đã kết nạp được 154 hội viên mới nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 11.000 người. Tỉnh hội và các cấp hội đã tổ chức được 11 đợt kiểm tra và giải quyết 05 đơn thư; chỉ đạo các hội cấp huyện triển khai rà soát, lập hồ sơ nhằm giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP toàn tỉnh. Tỉnh hội đã xác nhận 90 hồ sơ giải quyết chế độ BHYT, 201 cựu TNXP hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo quyết định số 40/2011/QĐ-TTg; phối hợp với Tỉnh đoàn xác nhận và đề nghị Trung ương Đoàn xét tặng 556 Kỷ niệm chương cho cựu TNXP. Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam đã tặng 382 Huy hiệu TNXP xuất sắc làm theo lời Bác Hồ cho cựu TNXP các huyện Việt Yên, Lục Nam và Tân Yên.

Ban công tác nữ các huyện, thành phố đã được kiện toàn và duy trì hoạt động có hiệu quả.

Trong năm, Hội đã tham gia 02 cuộc tư vấn, phản biện xã hội do MTTQ tỉnh tổ chức, 04 cuộc về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, quy hoạch chung xây dựng đô thị Biển Động huyện Lục Ngạn đến năm 2035, quy hoạch vùng huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 do Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh tổ chức.

Trao Bằng khen của Trung ương cho các tập thể

Hội đã phối hợp với Tỉnh đoàn vận động các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 10 ngôi nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 900 triệu đồng. Nhiều cơ sở hội trong tỉnh đã xây dựng chân quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đạt từ 500.000đ đến 1.000.000đ/hội viên, tổng chân quỹ toàn tỉnh đạt 5 tỷ đồng. Các huyện, thành phố đã rà soát, lập danh sách cựu TNXP nghèo, khó khăn cần sự quan tâm hỗ trợ. Đến nay, toàn tỉnh còn 190 hộ TNXP nghèo, 45 đối tượng khó khăn, cô đơn, 19 hộ cần xây, sửa nhà.

 

Ký kết giao ước thi đua năm2023 giữa Tỉnh hội với các Huyện, Thành hội 

 Năm 2023, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội Hội cựu TNXP tỉnh khóa IV, các tổ chức Hội, cán bộ, hội viên trong tỉnh tập trung nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng, thuận lợi, khắc phục những khó khăn, hạn chế để thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đề ra. Trong quá trình tổ chức thực hiện, làm tốt công tác phối hợp, giữ mối liên hệ và đảm bảo công tác thông tin báo cáo trong các cấp Hội, giữa các cấp Hội với cơ quan quản lý Nhà Nước. Các huyện, thành Hội căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, cụ thể hóa từng nội dung, nhiệm vụ cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

 

 Ngô Thị Thu

 Văn phòng Tỉnh Hội Bắc Giang