Bắc Kạn triển khai thực hiện các văn bản về tăng cường thực hiện công tác Người có công với cách mạng

Đăng lúc: 31-08-2018 3:44 Chiều - Đã xem: 55 lượt xem In bài viết

Ngày 15/8/2018 Thường trực Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Huyện/ Thành hội để hướng dẫn triển khai thực hiện việc rà soát, kiểm tra hồ sơ thương binh TNXP, liệt sĩ TNXP còn tồn đọng trong tỉnh Bắc Kạn vào theo các công văn: 3433/UBND-THVX ngày 2/7/2018 về việc triển khai công văn số 161/HCTNXP VN ngày 19/6/2018 của Hội Cựu TNXP Việt Nam; 4255/UBND-THVX ngày 7/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường thực hiện công tác Người có công với cách mạng;

Tại hội nghị, Chủ tịch Tỉnh hội Nguyễn Văn Thanh đã hướng dẫn cách hoàn thiện hồ sơ thương binh, liệt sĩ theo mẫu số 03,04,05,06,0708,09,10. Việc này để gia đình thân nhân liệt sỹ và thương binh hưởng những ưu đãi của Đảng, Nhà nước là việc làm thiết thực và quan trọng hàng năm.    Đồng chí làm rõ ba nội dung của văn bản 4255/UBND:

– Một là công tác tuyên truyền chủ chương chính sách của Đảng, nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Người có công với cách mạng;

– Hai là hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với Người có công với cách mạng theo đúng quy định…;

– Ba là tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa”, huy động các nguồn lực địa phương và thực hiện xã hội hóa để xây dựng, bảo tồn, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, cải thiện nhà ở cho người có công khó khăn về nhà ở, giúp đỡ người có công và thân nhân khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống, phấn đầu đến năm 2020, không còn hộ hgười có công là hộ nghèo./.

Nguyễn Thị Huyền