Bác Mười kính mến!

Đăng lúc: 08-10-2018 9:23 Sáng - Đã xem: 69 lượt xem In bài viết

Bác đã đi rồi, ơi Bác ơi!
Nhớ Xuân ban sớm cháu đến chơi
Ấm áp căn nhà cùng vui hát 
Mừng Bác trăm năm Tấm Gương Đời!

Bác đã đi rồi, ơi Bác ơi!
Thu sang lá rụng, nắng chơi vơi
Bác đi tỏa rạng hình Đất nước
Triệu triệu con tim vẫy chào Người!

Bác đã đi rồi, ơi Bác ơi!
Ngoài kia tay súng há buông lơi
Binh hùng tướng mạnh, Người yên trí
Nước non non nước vẫn sáng ngời!

Bác đã đi rồi, ơi Bác ơi!
Lò cháy to rồi, củi khắp nơi
Ai lo dọn dẹp, thời có biến
Nhân dân đứng dậy tựa biển trời!

Bác đã đi rồi, ơi Bác ơi!
Ý Đảng lòng Dân, ta bước tới
Vững tin Bác Tổng xoay vận nước 
Đất Việt tinh hoa của mọi thời!

 

6/10/2018

Kim Trọng