Bài thơ viết trên báng súng

Đăng lúc: 07-12-2023 4:06 Chiều - Đã xem: 201 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Bài thơ anh viết trên báng súng

Là bài thơ rực lửa

Ngày phá công đồn

Bài thơ viết chưa xong

Anh mang vào trận tiền đánh Mỹ

Làm nên chiến thắng oai hùng

Giải phóng miền Nam

Ngày đất nước thống nhất

Anh không trở về!

Đồng đội thay anh

Viết tiếp bài thơ lên báng súng

Là bài ca xây dựng và bảo vệ quê hương

 

Nguyễn Đại Duẫn

Hội viên Hội VHNT Quảng Bình