Bấm huyệt chữa suy thận mãn

Đăng lúc: 28-02-2023 4:55 Chiều - Đã xem: 86 lượt xem In bài viết

Thận là sinh mệnh con người

Thải đào độc tố thảnh thơi ra ngoài

Điều hòa sinh khí trong ngoài

Chức năng sinh sản hòa hài vô tư

Hai trăm lít máu ngọc thu

Duy trì huyết áp hồng cầu tủy xương

Day huyệt KHÍ HẢI thông thương

THẬN DU quan trọng liệt dương giảm dần

DŨNG TUYỀN xoa bấm hồi liền

QUAN NGUYÊN xương sống đầy điền lưu lu

THÁI KHÊ gân cốt mạnh vù

Cho ta thêm ĐẠI TRƯỜNG DU táo đồng

TIỂU TRƯỜNG DU đái dắt thông

Lưng đau biến hết là BÀNG QUANG DU

THÁI LIÊU tinh mộng đẩy đu

HỘI DƯƠNG chạy hết mọi điều tối tăm

THỪA PHÙ hông mỏi yên tâm

Ngót, dền, diếp cá, bưởi nhằm ăn ngay

Thường xuyên day huyệt hàng ngày

Khỏe thận, tim não vui thay thọ trường

 

Nguyễn Văn Hanh

Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Đồng Tiến. thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên

SĐT: 0982 517 704