Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP huyện Hưng Hà rà soát hồ sơ tồn đọng

Đăng lúc: 10-05-2018 7:44 Sáng - Đã xem: 71 lượt xem In bài viết

Thực hiện theo công văn số 03 ngày 3/5/2018 của Phòng Nội vụ huyện, sáng ngày 4 tháng 5 năm 2018, Ban Chấp hành (BCH) Hội Cựu TNXP huyện Hưng Hà họp bất thường để rà soát hồ tồn đọng sơ theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg.

 BCH Hội Cựu TNXP huyện Hưng Hà khóa III có 11 đồng chí, gồm 3 Thường vụ và 8 ủy viên. Mỗi ủy viên phụ trách theo dõi hoạt động của Hội Cựu TNXP từ 3 đến 4 xã.

Số hồ sơ cần rà soát là 132 hồ sơ. Trong đó có 126 xin hưởng trợ cấp một lần, 04 hồ sơ thân nhân cựu TNXP từ trần xin hưởng trợ cấp một lần, 04 hồ sơ cựu TNXP xin hưởng trợ cấp thường xuyên do những lần xét duyệt trước đây chưa đủ điều kiện được hưởng.

 Qua rà soát BCH Hội nhận thấy trong 124 hồ sơ xin hưởng trợ cấp một lần có nhiều hồ sơ không có trong danh sách của đơn vị truyền thống như C735 – N89 nhiệm kì III; C443 lại nhập ngũ tháng 10/1969 (TNXP nhiệm kỳ II ở Thái Bình đi tháng 9/1968); hàng chục hồ sơ N99 Lào Cai có ngày đi rải rác từ năm1960 đến 1969 trước đây chưa rõ phiên hiệu; 6 hồ sơ đi năm 1954 thuộc N202 đường sắt Hà Nội – Mục Nam Quan; 12 hồ sơ đi năm 1971, nhưng thời điểm đó ở Thái Bình không tuyển TNXP mà chỉ tuyển dân công hỏa tuyến; có 02 hồ sơ nhập ngũ năm 13 tuổi.

 Với trách nhiệm cao, BCH Hội (trong đó có các trưởng ban của nhiều đơn vị truyền thống) thống nhất xác minh cho 82 trường hợp là TNXP có đủ điều kiện đề nghị được hưởng chế độ. Các hồ sơ còn lại không được công nhận.

Trong cuộc họp này các ủy viên BCH cũng đã lần lượt báo cáo tình hình hoạt động của 35/35 xã, thị trấn; đề ra kế hoạch chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 68 năm thành lập lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2018)

              Hà Đỗ Tú