Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Tỉnh hội Quảng Trị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025

Đăng lúc: 27-05-2022 2:05 Chiều - Đã xem: 44 lượt xem In bài viết

Căn cứ Chương trình phối hợp số 32-CTPH/TWĐTN-HCTNXP ngày 12/1/2022 giữa Trung ương Hội với TW Đoàn và thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh hội, ngày 24/5/2022 tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh hội và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giai đoạn 2019 – 2021, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2025 sự tham dự của các đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Tỉnh hội cùng các cán bộ của 2 đơn vị

Hội nghị thống nhất đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh hội và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa Chương trình phối hợp bằng các văn bản chỉ đạo sát đúng, hiệu quả, thiết thực trong giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng TNXP, 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ cho TNXP, tuyên dương điển hình tiên tiến TNXP làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội (2015-2020); chỉ đạo các cấp bộ Đoàn giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu nhi thông qua các hoạt động giao lưu, tọa đàm, nói chuyện truyền thống với 125 buổi với trên 1.500 cựu TNXP, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia….

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã được phối hợp khai thực hiện có hiệu quả. Chỉ riêng Tỉnh đoàn đã vận động và phối hợp xây dựng 15 nhà Nhân ái với tổng kinh phí 920 triệu đồng cho 15 cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1.200 suất quà trị giá 500 triệu đồng, chăm sóc thường xuyên 100% cựu TNXP cô đơn, không nơi nương tựa.

Phối hợp đề nghị giải quyết trợ cấp 1 lần cho 23 cựu TNXP và thân nhân 05 cựu TNXP đã mất; lập hồ sơ đề nghị TW Đoàn tặng 431 Kỷ niệm chương TNXP; lập hồ sơ đề nghị công nhận phiên hiệu đơn vị TNXP cho Sư đoàn Thủy lợi Triệu Hải với hơn 6.000 đội viên; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh lần thứ IV.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được hai bên đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 với các nội dung trọng tâm: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và hội viên, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với cựu TNXP, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội đối với cựu TNXP, kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng TNXP; cơ quan thường trực hai bên phối hợp các đơn vị của mình thống nhất kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm, giao tổ chức Đoàn, Hội cấp huyện căn cứ điều kiện và nhiệm vụ của địa phương, xây dựng chương trình phối hợp của cấp mình. Hằng năm hai bên tiến hành sơ kết đánh giá kết quả và thống nhất kế hoạch phối hợp trong năm tiếp theo, cuối năm 2025 sẽ tổ chức tổng kết chương trình./.

  Thành Công