Bản tin Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam số 144