Bằng lăng tím

Đăng lúc: 27-08-2020 8:12 Sáng - Đã xem: 37 lượt xem In bài viết

 

Nhìn chùm bằng lăng tím

Lại nhớ về Trường Sơn

Vẫn nặng tình đồng chí

Lại càng thương nhau hơn

 

Nhớ xưa mùa chiến dịch

Bằng lăng tím rừng già

Quân ta đi như sóng

Trường Sơn rộn tiếng ca

 

Ta vượt đèo vượt dốc

Ta băng qua đại ngàn

Nhằm hướng nào có địch

Dù đạn bom gian nan

 

Thương bạn nằm Khe Sanh

Bạn hy sinh Đồng Tháp

Giờ đã thành Đất nước

Trong nắng chiều bình an!…

 

Chiến tranh cũng kết thúc

Bảy Lăm khải hoàn ca

Bạn về lại hầm mỏ

Tôi ra với Trường Sa

 

Thế rồi bặt tin nhau

Giờ ai còn ai mất

Tháng Bảy ngồi nhớ lại

Trường Sơn mắt lệ nhòa!

 

CCB TRẦN VĂN THUYÊN

Phường TNP A, QUẬN 9, TP. HCM