Bầu cử ở xã tôi

Đăng lúc: 27-04-2021 8:47 Sáng - Đã xem: 38 lượt xem In bài viết

 

Xã tôi có điểm bầu cử

Cử tri niêm yết rõ ràng họ tên

Cử tri tuần tổ kiểm tra

Ít người bị sót kỹ càng từng tên

 

Hiệp thương bốn mốt người tranh

Ai ai cũng đức tài ngang nhau

Để dân bầu chọn người tài

Giúp dân giúp nước nhiệm kì tới đây

 

Dù ai bận việc gần xa

Nhớ ngày bầu cử rủ nhau đi bầu

Làm tròn nghĩa vụ người dân

Đi bầu cho xóm kịp thời đông vui

 

  Tăng Văn Hạnh