Bình Định có thêm các công trình chào mừng 70 năm ngày Truyền thống Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Lào, Campuchia, Lực lượng TNXP tỉnh Bình Đinh đã hy sinh gần 150 đồng chí, hiện nay còn 60 liệt sĩ TNXP chưa tìm được hài cốt. Một số đồng đội vĩnh viễn nằm lại nơi rừng sâu hiểm trở, lòng hồ thủy lợi, vùi lấp trong hang đá không thể nào đưa về với gia đình và đồng đội.

Công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ TNXP tỉnh Bình Định đang trong giai đoạn hoàn thiện để nghiệm thu,
nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống LLTNXP Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020)

Thể theo nguyện vọng của đồng đội TNXP và gia đình, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tỉnh Bình Định đã đầu tư xây dựng công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ TNXP tỉnh Bình Định tại thôn Hội Phú, xã Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định với kinh phí gần 3 tỷ đồng. Hiện nay công trình đã hoàn thành và sẽ làm lễ khánh thành nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2020). Đây là công trình văn hóa tâm linh, có ý nghĩa nhân văn, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ TNXP tỉnh Bình Đinh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, là địa chỉ đỏ nhằm tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ thanh, thiếu niên về truyền thống của cha, ông và sự hy sinh của lực lượng TNXP tỉnh Bình Định.

Lễ khánh thành Bia tưởng niệm 13 liệt sĩ TNXP hy sinh ngày 11/02/1968 trong chiến dịch
Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Ngoài ra Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận động hội viên cựu TNXP đóng góp lập Bia tưởng niệm 13 liệt sĩ TNXP hy sinh ngày 11/02/1968 trong thời gian phục vụ chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 tại thôn Hội Phú, Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định số tiền là 100 triệu đồng.

Những công trình nói trên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng TNXP, là công trình văn hóa, lịch sử, tâm linh để thân nhân liệt sỹ tự hào vì đã có cha, ông, bà… hy sinh vì Tổ quốc được ghi công lâu dài. Lực lượng TNXP có địa điểm trang nghiêm thắp hương để tưởng nhớ đồng chí, đồng đội đã hy sinh vì sự Tổ quốc./.

Võ Văn Chiến

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Định