Bình định trao Quyết định xác nhận phiên hiệu cho Ban Liên lạc TNXP 10/75 Tây Nguyên

Đăng lúc: 26-03-2018 9:04 Sáng - Đã xem: 66 lượt xem In bài viết

Thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị TNXP chưa được xác định phiên hiệu.

Tỉnh hội Bình Định đã phối hợp với Tỉnh đoànvà được sự giúp đỡ của Sở Nội vụ đã tích cực sưu tầm tìm kiếm các tài liệu hồ sơ kiểm chứng để lập thủ tục trình UBND tỉnh xác nhận công nhận phiên hiệu TNXP theo đúng quy định.

Ngày 28/7/2017 UBND tỉnh đã ra quyết định số 2677/QĐ-UBND xác nhận phiên hiệu TNXP 10/75 Tây nguyên. Đây là đơn vị được thành lập sau ngày 30/4/1975 để làm nhiệm vụ khai hoang, phục hóa xây dựng vùng kinh tế mới tại Tây nguyên gồm (Gia Lai – Kon Tum – Đắk Lắk) từ tháng 10/1975 đến năm 1978.

Ngày 18/3/2018 Tỉnh hội đã tổ chức lễ trao quyết định cho Ban Liên lạc TNXP10/75 Tây nguyên, đáp ứng nguyện vọng thiết tha từ lâu nay của các cựu TNXP đã có quá trình cống hiến tuổi thanh xuân cho công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước tại các tỉnh Tây nguyên. Việc công nhận tạo điều kiện tập hợp tổ chức cựu TNXP đã từng công tác để sinh họat, thăm hỏi, giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn, đau ốm…là cơ sở để thực hiện chế độ chính sách cho cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đến nay Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Định đã được UBND tỉnh có quyết định xác nhận 30 phiên hiệu TNXP cho các đơn vị được thành lập và hoạt động qua các thời kỳ (trước năm 1975 là 27 đơn vị, sau 30/4/1975 là 3 đơn vị).

Tỉnh hội Bình ĐỊnh tiếp tục sưu tầm hồ sơ tài liệu kiểm chứng để xác nhận phiên hiệu cho 20 đơn vị chưa được xác nhận./.

Bình Định, ngày 20 tháng 3 năm 2018

Võ Văn Chiến