Bình Phước chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh khóa IV

Đăng lúc: 16-10-2020 11:10 Sáng - Đã xem: 43 lượt xem In bài viết

Sáng ngày 16/10/2020, Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 để góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 12 năm 2020. Hội nghị do Chủ tịch Tỉnh hội Trần Văn Vang chủ trì với sự có mặt đầy đủ các UVBCH.

          Theo báo cáo của Thường trực Tỉnh hội: Công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được tiến hành khẩn trương, đảm bảo tiến độ, hoàn thành các nội dung quan trọng.

Các đại biểu đã nghe dự thảo các báo cáo: Báo cáo chính trị Đại hội IV, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh hội khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm tra khóa III; các đề án về Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Cựu TNXP tỉnh khóa IV.

Với tinh thần trách nhiệm, các đồng chí UVBCH đã thảo luận và thống nhất cao với các văn kiện trình Đại hội IV sắp tới; đưa ra một số giải pháp, phương hướng triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Hội quý IV nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020.

Phạm Hạnh