Bình Phước tổng kết công tác thi đua năm 2018 của 15 Hội đặc thù

Đăng lúc: 28-03-2019 10:29 Sáng - Đã xem: 47 lượt xem In bài viết

Sáng ngày 26/3/2019, tại hội trường Liêp hiệp các Hội tỉnh đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2018, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của 15 Hội đặc thù tỉnh Bình Phước thuộc Khối thi đua số 7 do UBND thành lập.

Hội nghị đã đi sâu đánh giá kết quả đạt được của các Hội trong khối dựa trên cơ sở bộ tiêu chí do Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh ban hành tập trung vào 9 nội dung:

  1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai phong trào thi đua;
  2. Công tác tuyên truyền; Kết quả tổ chức các phong trào thi đua;
  3. Công tác khen thưởng;
  4. Kết quả triển khai đề án phát hiện, nhân rộng các mô hình tiên tiến, điển hình tiên tiến xuất sắc;
  5. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng;
  6. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng;
  7. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng và chế độ hội họp, thông tin báo cáo…

Với những cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên, năm 2018:

– Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo (khối trưởng) xếp vị trí thứ I, đạt 999/1.000 điểm;

– Hội Cựu TNXP tỉnh, đạt 994/1.000 điểm xếp vị trí thứ 2;

– Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật xếp vị trí thứ 3, đạt 985/1.000 điểm.

Tại Hội nghị, các hội đã thống nhất bầu khối trưởng năm 2019 là Hội Nhà báo, khối phó là Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật đồng thời ký kết công tác thi đua năm 2019./.

Ngọc Hà