Bộ phận Một cửa của phường Đồng Tiến

Đăng lúc: 19-03-2023 4:51 Chiều - Đã xem: 49 lượt xem In bài viết

THẮM làm khen thưởng văn phòng

Thống kê thủ quỹ sáng trong vừa lòng

THẢO anh chứng thực hợp đồng

Khai sinh, khai tử sẵn lòng quyết xong

QUANG VINH hôn nhân chất chồng

Ly hôn mọi việc gánh gồng xua tan

XUÂN THÀNH đóng dấu ngập tràn

Công việc bề bộn an nhàn tiến xinh

Xã hội bảo trợ thương binh

NGỌC NGOAN giải quyết lý tình công minh

Đi theo Đảng, Bác ân tình

Đồng Tiến giàu đẹp văn minh sáng ngời

Kết đoàn Một cửa vui tươi

Thành tâm chung sức cuộc đời kết hoa.

 Nguyễn Văn Hanh

 Chủ tịch Hội Cựu TNXP P. Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên