Các Chi hội Cựu TNXP phường của quận Phú Nhuận tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong tuần từ 07/11/2021 – 21/11/2021 08 Chi hội cựu TNXP các Phường 02, 03, 05, 07, 08, 09, 13, 17 của quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và xây dựng phương hướng, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về dự hội nghị có các ông, bà trong Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP Quận,  Đàng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ VN các phường và đông đảo hội viên.

Các Chi hội đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và 05 giải pháp thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và được hội nghị nhất trí biểu quyết thông qua; góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP quận Phú Nhuận.

Cũng trong Hội nghị các đại biểu đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Chi hội Cựu TNXP phường, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP quận Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào tháng 12 năm 2021.

Các phường còn sẽ tổ chức đại hội trong cuối tháng 11 năm 2021.

Một số hình ảnh hội nghị các phường

Ngọc Tiến.