Câu đối Tết mừng Đảng, mừng Xuân

Chín hai Xuân đất nước đơm hoa thơm dâng Đảng Bác anh hùng vĩ đại

Bảy bảy Tết non sông kết trái ngọt tặng nhân dân dũng cảm kiên trung

 

Học tập đạo đức Bác toàn dân tộc chào mừng nguồn sinh khí trong lành

Tiếp thu tinh thần Đảng cả non sông đón nhận ánh hào quang rực rỡ

 

Đảng mạnh hùng tướng giỏi binh cường Tổ quốc Việt sáng tươi bền vạn Tết

Dân trung dũng nhà yêu nước thịnh đất trời Nam rạng rỡ vững muôn Xuân

 

Xem báo Tết toàn dân đẹp như Tết

Ngâm thơ xuân cả nước vui tựa Xuân

 

Lời Đảng gọi non sông bừng sức mạnh

Việc dân làm đất nước dậy tiềm năng

 

Nghị quyết Đảng thấm sâu từng khối óc

Tác phong Người in đậm mỗi con tim

 

                                                  NGỌ NGỌC THƠ

Hội viên Hội thơ Đường luật Việt Nam
Thị trấn Thiệu hóa, huyện Thiệu Hóa,tỉnh Thanh hóa