Chiếc lá

Đăng lúc: 04-04-2020 2:18 Chiều - Đã xem: 72 lượt xem In bài viết

Vở học trò bay trắng cả trời xanh

Bao con mắt nhìn em như kẻ cướp

Dòng lưu niệm anh viết bằng nước mắt

Hương ơi!

 

Lo quá mà anh nghĩ thế thôi

Nào có ai ngờ người Nam, kẻ Bắc

Gió nhiều quá, hoa làm sao giữ được

Hương của trời, của đất chẳng về anh!

 

 

Nghĩ thế thôi, lá vẫn ở trên cành

Hương vẫn ở trong hoa, trong nhụy

Hương vẫn ở từng đêm trong ý nghĩ

Bao năm rồi vẫn chỉ có em thôi!?

 

Em ở trong tim, em đang giữa mọi người

Đêm ấy gác, lá gì không nhớ nữa

Em đã hái tặng anh, em có giữ

Cuống lá giờ hai đứa biết tìm đâu?

 

Thôi đừng tìm cuống lá hãy tìm nhau

Gì đã mất thì đêm nay lấy lại

Hương đầy đêm mà hoa không dám hái

Gió của trời, lá của gió đừng rung …

Đêm nay bè bạn lại ngủ chung

Đừng ngủ Hương ơi, chúng mình ra chỗ khác

Như đêm ấy lại cùng nhau đứng gác

Chiếc lá của ngày nào đang bọc quả trên cây …

 

Nguyễn Hưng Hải

Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ