Chúc mừng đại hội Hội Cựu TNXP phường Đồng Tiến thành công

Đăng lúc: 13-10-2020 8:48 Sáng - Đã xem: 38 lượt xem In bài viết

 

Tay cầm lá phiếu một lòng 

Chọn người tiêu biểu sáng trong tâm hồn

Đức, Tài, Trí Tuệ, vẹn tròn

Suốt đời phụng sự nước non quên mình

Đi theo Đảng, Bác ân tình

Đồng Tiến giàu đẹp văn minh sáng ngời

Đoàn kết tiến bước vui tươi thành tâm, chung sức, cuộc đời kết hoa.

 Nguyễn Văn Hanh

Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Đồng Tiến, thị xã. Phổ Yên, Thái Nguyên