CHÚC MỪNG ĐẢNG TA

Đăng lúc: 10-01-2022 9:19 Sáng - Đã xem: 69 lượt xem In bài viết

                                

                               Mừng chín hai Xuân chúc Đảng ta

                            Viết thêm trang sử anh hùng ca

                            Đánh tan bè lũ quân xâm lược

                            Dành lại non sông đất nước nhà

                            Cách mạng đổi đời nên nghiệp lớn

                           Tiếp thu khoa học đón tinh hoa

                            Đói nghèo lạc hậu đều thanh toán

                            Nước mạnh dân an đẹp mọi nhà

NGỌ NGỌC THƠ

Hội viên Hội thơ Đường luật Việt Nam
Thị trấn Thiệu hóa, huyện Thiệu Hóa,tỉnh Thanh Hóa