Chùm thơ đầu năm mới 2021 của Hà Đỗ Tú

1)   TIỄN NĂM CHUỘT

Đã hết năm con chuột chí buồn

Trăm ngàn tính mạng tuột tuồn tuôn

Đâu niên xuất hiện thằng co vid

Cuối tháng mười hai dịch vẫn còn

Xí nghiệp người thừa công việc thiếu

Nhà hàng khách mất bỏ không buôn

Đà này hỏi lấy đâu tăng trưởng

Tết Sửu đang về chắc đẹp hơn.

2)    MỪNG XUÂN MỚI

Chào năm mới đứng tuổi con trâu

Xã hội văn minh nước mạnh giầu

Tổ Quốc đang đà trang đổi mới

Buôn làng nhẩy vọt hướng chiều sâu

Nhà nhà phấn khởi nông thôn mới

Phố phố vươn lên tốp dẫn đầu

Tạo dáng quê hương đầy thắng lợi

Vui mừng đất Việt thịnh dài lâu,

3)    MỪNG TUỔI ĐẦU NĂM

Anh mừng tuổi mới ấy buồn không

Bởi lẽ em đây chửa lấy chồng

Có phải còn mang lời hẹn trước

Hay là đã quyết chọn nằm không

Thôi mà gạt bỏ duyên tình cũ

Hãy đến bên nhau lập mới phòng

Hãy hết cô đơn giường chiếu lạnh

Xuân về ấm lại sắp tàn Đông.