Chương trình công tác năm 2018 của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam

Đăng lúc: 12-02-2018 2:06 Chiều - Đã xem: 69 lượt xem In bài viết

 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2018 của Ban chấp hành Hội Cựu TNXP Việt Nam kỳ họp thứ 6, chương trình công tác của cơ quan Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam năm 2018 tập trung vào những nội dung trong tâm cụ thể dưới đây:

  1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Năm 2018 công tác Hội tập trung vào 3 nhiệm vụ trong tâm đó là:

  1. Đoàn kết, tương trợ giúp nhau (cả vốn và kinh nghiệm làm ăn) phát triển kinh tế xóa nghèo bền vững; tích cực tham gia các thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương; xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội.
  2. Phối hợp các ngành, các cấp, các địa phương rà soát phân loại tồn đọng về chế độ chính sách với TNXP; kiến nghị với các cơ quan nhà nước tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  3. Kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ các cấp, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019- 2024 vào cuối năm 2019, Đoàn Chủ tịch tổ chức Hội nghị bàn chuyên đề vào giữa năm 2018.
  4. GIAO NHIỆM VỤ CÁC BAN CHUYÊN MÔN THAM MƯU THỰC HIỆN
  5. Ban Tuyên truyền Thi đua

1.1. Chủ đề hoạt động của công tác Hội và phong trào thi đua năm 2018 là: “Vì Nghĩa tình Đồng đội, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xây dựng Hội vững mạnh”.

1.2. Hướng dẫn kế hoạch tuyên truyền và biên soạn hướng dẫn các tài liệu tuyên tuyền đối với các Tỉnh Thành hội. Nâng cao chất lượng biên, tập xuất bản Bản tin hàng tháng và Trang thông tin điện tử của cơ quan Trung ương Hội đúng thời gian quy định, chuyển tải thông tin kịp thời các hoạt của Hội đặc biệt là thông tin hai chiều giữa cơ sở và Trung ương Hội đáp ứng yêu cầu của bạn đọc.

1.3. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2018 trên cơ sở điều chỉnh phương pháp quản lý tổ chức cụm thi đua, mối quan hệ của các tỉnh trong cụm; hình thức thi đua khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và các tiêu chí thi đua cụ thể trong năm 2018.

 1.4. Xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt giao lưu trao đổi nâng cao nghiệp vụ, chất lượng cung cấp, xử lý thông tin đối với đội ngũ cộng tác viên của Bản tin và trang thông tin điện tử (Website) của Hội nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (tổ chức theo khu vực miền Bắc, miền Nam) đảm bảo yêu cầu, chất lượng.

1.5. Phối hợp với các Ban trong cơ quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác của cơ quan Trung ương Hội do Thường trực Đoàn Chủ tịch phân công.

  1. Ban Chính sách

2.1. Phối hợp đôn đốc thực hiện Quyết định số 408/2017/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết tồn động về chế độ đối với TNXP hy sinh, bị thương không có giấy tờ gốc tại các địa phương.

2.2. Phối hợp với Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg; Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg về việc quy định Hội có tính chất đặc thù và chế độ thù lao cho người làm công tác Hội không phải là cán bộ hưu trí.

2.3. Phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965- 1975.

2.4. Đề xuất với các Bộ, ngành liên quan để xây dựng chế độ, chính sách cho TNXP tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng, phát triển kinh tế giai đoạn 1976 – 1978.

2.5. Tiếp tục đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ nghiên cứu, xác định, báo cáo Chính phủ bổ sung địa bàn nhiễm chất độc hóa học vùng giáp ranh tỉnh Quảng trị và biên giới Việt- Lào.

2.6. Tiếp tục tìm kiếm tài liệu chứng cứ, bổ sung hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ cho 6 trường hợp TNXP Đội 38 hy sinh tại Lạng Sơn và ông Nguyễn Bá Tạo (TNXP Đội 34- 40) hy sinh trên Công trường mở đường chiến lược thị xã Lai Châu- Ma Lù Thàng.

 2.7. Tổng hợp báo cáo về các khu di tích lịch sử TNXP, xây dựng “Đề án quy hoạch, công nhận, tôn tạo, di tích lịch sử TNXP” phối hợp với các địa phương báo cáo Chính phủ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng, bảo dưỡng, tôn tạo theo quy hoạch và nhiệm vụ lâu dài.

2.8. Đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV về xác định phiên hiệu đơn vị TNXP đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ chưa được xác định phiên hiệu.

2.9. Phối hợp và đề nghị các Bộ, ngành hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu trình Chính phủ, Quốc Hội sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng tặng “Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang” cho TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.10. Phối hợp với các Ban trong cơ quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác của cơ quan Trung ương Hội do Thường trực Đoàn Chủ tịch phân công.

  1. Ban Tổ chức, Kiểm tra

 3.1. Soạn thảo văn bản chuyên đề về xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên và công tác cán bộ Hội các cấp (tập trung vào các vấn đề mạng tính nguyên tắc, thực trang tình hình cán bộ Hội hiện nay, mục tiêu yêu cầu công tác cán bộ trong thời gian tới…)

3.2. Kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ các cấp, chuẩn bị các điều kiện, đặc biệt là đề án công tác cán bộ Hội; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2019- 2024 trong năm 2019.

3.3. Phối hợp với các ban chuyên môn, các cơ quan có liên quan nghiên cứu, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên của tổ chức Hội; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên và tổ chức Hội thành viên các địa phương.

3.4. Phối hợp với các Ban trong cơ quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác của cơ quan Trung ương Hội do Thường trực Đoàn Chủ tịch phân công.

  1. Công tác Nữ Cựu TNXP

4.1. Tiếp tục phát triển kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Công tác nữ Cựu TNXP tại các tỉnh thành phố. Xây dựng nội dung hoạt động thiết thực, động viên chị em thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc đất nước và ngày truyền thống phụ nữ 8/3, 20/10. Thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; xây dựng gia đình văn hóa, gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

 4.2. Tiếp tục vận động các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp các nhà hảo tâm hỗ trợ, tài trợ đối với Nữ Cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa.

4.3. Hướng dẫn Ban công tác Nữ cựu TNXP các cấp đẩy mạnh vận động thi đua “nuôi heo đất” nhằm xây dựng quỹ Hội các cấp.

4.4. Hoàn thiện chương trình phối hợp hoạt động với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nghiên cứu đề xuất các chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động với Hội Chữ thập đỏ và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

4.5. Phối hợp với các Ban trong cơ quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch công của cơ quan Trung ương Hội do Thường trực Đoàn Chủ tịch phân công.

  1. Công tác Văn phòng

5.1. Tham mưu giúp việc soạn thảo các văn bản thông báo về tình hình tổ chức, hoạt động của Hội gửi đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và các địa phương theo yêu cầu của Chủ tich và Thường trực Đoàn Chủ tịch. Chuẩn bị các tài liệu, chương trình, các điều kiện vật chất…phục vụ cho các hội nghị của Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch và Ban chấp hành;

5.2. Lập dự toán, quyết toán ngân sách; thực hiện quy chế thu, chi tài chính, mua sắm tài sản; quy chế sử dụng xe cơ quan; chi trả chế độ cho nhân viên, cán bộ cơ quan theo quy định. Báo cáo bằng tình hình thu chi, quản lý tài chính với Thường trực Đoàn Chủ tịch và phục vụ cho công tác kiểm tra tài chính theo quy định của Điều lệ Hội;

5.3. Tiếp nhận quản lý các loại công văn, tài liệu đi và đến, xử lý tài liệu lưu trữ phục vụ cho việc bảo quản và khai thác sử dụng lâu dài của cơ quan Trung ương Hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Hội.

   5.4. Phối hợp với Ban Thi đua, Tuyên truyền xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc giao lưu gặp mặt Cựu TNXP tại Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

   5.5. Phối hợp với các Ban trong cơ quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch công của cơ quan Trung ương Hội do Thường trực Đoàn Chủ tịch phân công. Phối hợp với tổ chức Công đoàn quan tâm chăm lo tới đời sống cán bộ cơ quan Trung ương Hội.

Ngoài những nhiệm vụ được giao trên đây, các ban sẽ đề xuất hoặc đảm nhận những việc cần thiết, đột xuất do Thường trực Đoàn Chủ tịch bàn bạc và quyết định./.