Chuyện hai người lính

Đăng lúc: 03-01-2018 10:20 Chiều - Đã xem: 57 lượt xem In bài viết

Trên đường thẳng hướng chiến trường

Gặp em trên đỉnh Trường Sơn sang Lào.

Cô Xung Phong đứng vẫy chào

Hai tay bắt chéo giơ cao hô dừng.

 

Hỏi sao em gái bắt dừng

Anh ơi! Phía trước “từ trường, bom câm”.

Chờ lâu anh hỏi quê em

Thái Bình quê mẹ! Anh quen không nào.

 

Bắt tay em, mừng xiết bao

Mình đồng hương đó! Anh chào đồng hương.

Thời gian chờ đợi thông đường

Trao nhau địa chỉ để thương để chờ.

 

Bẩy ba (1973) bị thương trở về

Tìm nhau anh dẫn em về quê anh.

Hai thương binh, một mái tranh

Bốn lăm năm sống trọn tình bên nhau.

 

Dẫu không sung túc sang giầu

Đủ con, đủ cháu bên nhau xum vầy.

Đồng đội thường tới nơi đây

Nâng ly! Ôn lại những ngày Trường Sơn.

Hà Đỗ Tú. DĐ: 0169.452.8950.

Hội viên Hội VHNTTS.VN