Có một thời…

Đăng lúc: 30-06-2022 1:53 Chiều - Đã xem: 67 lượt xem In bài viết

 Có một thời

Áo xanh “màu lính”

Dọc ngang

Muôn nẻo chiến trường

Băng qua

Suối sâu dốc đứng

Xung phong

“Cô gái mở đường“

 

Có một thời

Áo xanh “màu lính”

Gặp nhau

“Trên đỉnh Trường Sơn“

Hát vang

Bài ca người lính

Tình em

Gửi trọn con đường

 

Có một thời

Mưa bom bão đạn

Áo xanh

Thấm đỏ máu đào

Vinh quang

Tuổi xanh “áo lính”

Viết lên

Giai điệu tự hào./.

Tác giả (người thứ 2 từ phải sang) cùng Ban Thường vụ Tỉnh hội Thái Bình tại tượng đài TNXP chống Mỹ ở Quảng Bình

Đặng Văn Bộ

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình